GBPUSD βρίσκει στήριξη καθώς ο πρωθυπουργός Truss ανακοινώνει ανώτατο όριο ενέργειας


Το διάγραμμα GBPUSD H1 έχει βρει στήριξη στον κεντρικό άξονα περιστροφής, P. Οι EMAs που ακολουθούν την τάση του έχουν διασχίσει ανοδικά (μαύρη έλλειψη), καθώς οι ταύροι υπερασπίζονται το επίπεδο. Μια υποκείμενη δυναμική μπορεί να αναπτυχθεί εάν ο στοχαστικός διασταυρωθεί θετικά και κινηθεί πάνω από το 80 (μπλε βέλος). Εάν ναι, όσο περισσότερο διατηρούνται τα επίπεδα 80+, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή ταλάντευση για την ανατίμηση της GBPUSD

Ο πρωθυπουργός Truss ενίσχυσε τη στήριξη του καλωδίου ανακοινώνοντας την επιβολή ανώτατου ορίου στο κόστος ενέργειας για τα επόμενα δύο χρόνια, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Τα νοικοκυριά δεν θα πληρώνουν πάνω από 2.500 λίρες ετησίως για λογαριασμούς ενέργειας. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις για μια αρχική περίοδο έξι μηνών.

Η ανησυχία μας είναι η χρηματοδότηση του συστήματος. Αρχικά, οι ελλειμματικές δαπάνες και η αυστηρή νομισματική πολιτική μπορεί να προσθέσουν στήριξη στο GBPUSD. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Truss έχει επίσης υποσχεθεί να μειώσει τους φόρους, που κοστίζουν 38 δισ. λίρες ετησίως. Αυτή η αύξηση του ελλείμματος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ασφάλιστρο κινδύνου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς τα gilts αισθάνονται την πίεση, ασκώντας τελικά πίεση στο GBPUSD

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}