Οι παγωμένες αποδόσεις εισάγουν ενδιαφέρον σενάριο για τον US30


Πηγή: www.tradingview.com

Το πραγματικό επιτόκιο 10 ετών (επάνω) έχει διαγράψει ένα υψηλότερο κατώτατο σημείο που ακολουθείται από ένα υψηλότερο ανώτατο σημείο. Αυτή η δράση των τιμών είναι μια καθορισμένη ανοδική τάση, με την πράσινη γραμμή τάσης να μετρά τη δυναμική της. Ο US30 (μέση) έχει διαγράψει μια σειρά χαμηλότερων κορυφών που ακολουθούνται από χαμηλότερα χαμηλά. Δηλαδή, ο δείκτης βρίσκεται σε πτωτική τάση, με τη δυναμική του να μετράται από την κόκκινη γραμμή τάσης

Όπως είναι αναμενόμενο, ο συντελεστής συσχέτισης (κάτω) μεταξύ των δύο είναι στο -78%. Ένας από τους λόγους για την αρνητική σχέση είναι η χρονική αξία του χρήματος. Καθώς η πραγματική απόδοση χωρίς κίνδυνο αυξανόταν, το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των επενδυτών ακολούθησε το ίδιο. Αυτός ο μηχανισμός βάρυνε σημαντικά τον US30, καθώς η παρούσα αξία του προσαρμόστηκε προς τα κάτω ως απάντηση.


Πηγή: www.tradingview.com

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο, ο εβδομαδιαίος RSI της πραγματικής απόδοσης είναι υπεραγορασμένος (μπλε ορθογώνιο). Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των επιπτώσεων του χρονισμού, καθώς η υπεραγορασμένη κατάσταση μπορεί να διαλυθεί σε διάστημα εβδομάδων. Ωστόσο, ο δείκτης θα πρέπει να εξομαλύνει αυτόν τον αφρισμό σε κάποιο στάδιο. Επομένως, δεδομένης της TVM και της αντίστροφης σχέσης, ο US30 μπορεί να έχει ένα δάπεδο κάτω από αυτόν.

Ενώ τα θεμελιώδη στοιχεία των επιτοκίων δεν έχουν αλλάξει, η δραστηριότητα στην αγορά ομολόγων μπορεί να καταλύσει την ομαλοποίηση των αποδόσεων βραχυπρόθεσμα. Εάν είναι έτσι, θα το θεωρούσαμε ως διόρθωση αντί για αλλαγή τάσης μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο θα είναι διορατικό εδώ και θα βοηθήσει με την πιθανή πτυχή του συγχρονισμού εάν αυτό το σενάριο εξελιχθεί.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}