Η Fed παραμένει επιθετική για να ελέγξει το σπιράλ των μισθών

Ο πληθωρισμός μετριάζεται, ωστόσο η Fed παραμένει επιθετική στην πολιτική της. Αποδίδουμε έναν λόγο γι' αυτό στη σφιχτή αγορά εργασίας

Στο συμπόσιο του Τζάκσον Χόλε τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της Fed Πάουελ δήλωσε ότι "η αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα ισχυρή, αλλά είναι σαφώς εκτός ισορροπίας, με τη ζήτηση για εργαζομένους να υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά διαθέσιμων εργαζομένων." Έκτοτε, η ζήτηση έχει ενισχυθεί και το ποσοστό συμμετοχής έχει μειωθεί.

Οι τελευταίες μέσες ωριαίες αποδοχές m/m εξέπληξαν προς τα πάνω, εκτυπώνοντας 0,6% πριν από τη συναίνεση του 0,3% και περισσότερο από τον προηγούμενο αριθμό του 0,5%

Αυτό αποτελεί ανησυχία, διότι ένα ανεξέλεγκτο σπιράλ μισθών είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Ως εκ τούτου, η Fed πρέπει να παραμείνει σθεναρή, διασφαλίζοντας ότι αυτό το σπιράλ δεν θα συμβεί. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό, είναι περισσότερο από πιθανό να ακολουθήσει μια πιο σκληρή ύφεση.

Οι συνέπειες εδώ είναι ότι σε κάποιο στάδιο η Fed θα πρέπει να κάνει στροφή και να κάνει γρήγορη στροφή. Η αγορά προθεσμιακών συμβολαίων ήδη τιμολογεί περικοπές περίπου 50 μ.β. για το Η2 2023

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.