Οι αξιωματούχοι της Fed αντιδρούν στην αφήγηση περί στροφής πολιτικής

Σχόλια αξιωματούχου της Fed

Υπήρξαν ορισμένα αξιοσημείωτα σχόλια από αξιωματούχους της Fed χθες:
1. Σικάγο, ο πρόεδρος της Fed Charles Evans επιδιώκει 50 μ.β. τον Σεπτέμβριο και 25 μ.β. μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2023.
2. Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Mary Daly, δήλωσε ότι "είμαστε αποφασισμένοι" να μειώσουμε τον πληθωρισμό στο στόχο του 2%.
3. Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Λορέτα Μέστερ, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί αρκετούς μήνες αποδείξεων ότι ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί προτού λήξει ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά την προηγούμενο άρθρο μας που πρότεινε κάτι ανάλογο.

US 10-Yr Treasury


Πηγή: www.tradinglive.com

Το US10Y έχει υποχωρήσει από τότε που έφτασε στο υψηλό του κύκλου του με ημερομηνία 14 Ιουνίου στο 3,49%. Ωστόσο, το μοτίβο του μέσου μπορεί να αποτελεί σημαία συνέχισης, υποδηλώνοντας υψηλότερες αποδόσεις. Για το σκοπό αυτό, παρακολουθούμε τέσσερις συγκεκριμένες εξελίξεις:
1. Μια ανοδική διασταύρωση των EMAs που ακολουθούν την τάση (επάνω μπλε έλλειψη).
2. Η ανοδική στοχαστική να διασταυρωθεί θετικά και να διατηρηθεί (κάτω μπλε έλλειψη).
3. Ο RSI να κινηθεί πάνω από το 50 (κόκκινο βέλος), αντιπροσωπεύοντας την ανοδική πλευρά του ταλαντωτή.
4. Η στοχαστική να φτάσει τα επίπεδα του 80 και να διατηρήσει αυτά τα επίπεδα (μπλε βέλος).

Προσαρμογή ασφαλίστρου κινδύνου

Εάν ενεργοποιηθούν αυτές οι τέσσερις συνθήκες, αυτό θα υποδηλώνει ότι το ασφάλιστρο κινδύνου προσαρμόζεται προς τα πάνω. Ωστόσο, η προσαρμογή αυτή θα ασκήσει πίεση στις παρούσες τιμές και οι αγορές κινδύνου θα αναθεωρήσουν πιθανότατα προς τα κάτω. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}