Το EURUSD παραμένει προκλητικό παρά την ιστορική αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ


Πηγή: www.tradingview.com

Η ΕΚΤ πραγματοποίησε τη σημαντικότερη αύξηση των επιτοκίων της από την έναρξη της νομισματικής ένωσης, με αύξηση 75 μ.β. Εκ πρώτης όψεως, η κεντρική τράπεζα φαίνεται αποφασισμένη να μειώσει τον αχαλίνωτο πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος τελευταία εκτυπώθηκε στο 9,1% ετησίως.

Το πάνω διάγραμμα δείχνει το spread μεταξύ των γερμανικών 2ετών και των αμερικανικών 2ετών ομολόγων. Κινείται ανοδικά, υποδηλώνοντας την επιθετική στροφή στην πολιτική της ΕΚΤ. Ωστόσο, το EURUSD (κάτω γράφημα) συνεχίζει να έχει πτωτική τάση. Μια εξήγηση είναι ότι η συσταλτική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ μπορεί να κάνει ελάχιστα απέναντι στον πληθωρισμό κυρίως από την πλευρά της προσφοράς. Μια άλλη είναι η αντίληψη ότι η ΕΚΤ υποβαθμίζει την πιθανότητα ύφεσης

Με άλλα λόγια, η ΕΚΤ έχει εμπροσθοβαρύνει και έχει επικοινωνήσει ότι είναι απολύτως αποφασισμένη να κάνει περισσότερα, αλλά η αγορά μπορεί να μην αγοράζει την αφήγηση. Εάν η κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, τα υψηλότερα επιτόκια δεν θα μειώσουν τον πληθωρισμό στον στόχο της, αλλά θα επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα.

Αν αυτό ισχύει, το δολάριο παραμένει ελκυστικό ως καταφύγιο. Αυτό συμβαίνει παρά την ανατίμηση των αποδόσεων της ζώνης της ΕΕ - εξ ου και η αντίστροφη σχέση μεταξύ του πάνω και του κάτω διαγράμματος.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}