EURUSD πέφτει μετά τη δήλωση και τη συνέντευξη Τύπου της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων ύψους 40 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, 30 δισ. ευρώ τον Μάιο και 20 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Σήμερα διατυπώθηκε μια πιο σταθερή πεποίθηση για το τέλος του APP το γ' τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση των στοιχείων. Ωστόσο, το πρόγραμμα θα απαιτήσει ένα σοβαρό γεγονός για να μην ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια του τμήματος Q&A της συνέντευξης Τύπου, η Πρόεδρος Λαγκάρντ δήλωσε ότι ο τερματισμός θα μπορούσε να γίνει σε οποιονδήποτε μήνα κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου. Επιπλέον, υποστήριξε ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν μετά την ολοκλήρωση του APP, αλλά δεν προσέφερε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο σχετικά με αυτό, με εύρος από μία εβδομάδα έως αρκετούς μήνες

Η ΕΚΤ τόνισε ότι υπάρχει ανοδικός κίνδυνος για τον πληθωρισμό και καθοδικός κίνδυνος για την οικονομική ανάπτυξη. Αν και δεν το αναφέρει, υποθέτουμε ότι αυτή είναι η περιγραφή του στασιμοπληθωρισμού

Το EURUSD διαπραγματεύεται ήδη στην αδύναμη ημερήσια ζώνη του μεταξύ της κατώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης (αριστερό διάγραμμα). Ωστόσο, το ζεύγος νομισμάτων σημείωσε μεγάλη πτώση μετά τη δήλωση και τη συνέντευξη Τύπου (δεξί διάγραμμα). Η ωριαία στοχαστική έχει πέσει κάτω από το 20 (μπλε βέλος), υποδηλώνοντας μια υποκείμενη δυναμική προς τα κάτω. Όσο περισσότερο διατηρεί αυτή τη θέση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για ένα πιο αδύναμο EURUSD.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.