EUR/USD Πτώση, Προσπαθεί να βρει στήριξη από τη συρρίκνωση του ΑΕΠ των ΗΠΑ

Ανάλυση EUR/USD

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια κατά άλλες 75 μονάδες βάσης την Τετάρτη και επανέλαβε τη δέσμευσή της να μειώσει τον πληθωρισμό. Ωστόσο, ο πρόεδρος Powell προσπάθησε να προετοιμάσει τις αγορές για δυνητικά λιγότερο επιθετικές κινήσεις στο μέλλον και δεν παρείχε καθοδήγηση για τον Σεπτέμβριο, στρέφοντας σε μια προσέγγιση "meeting by meeting " [1], η οποία έστειλε το EUR/USD υψηλότερα.

Πέφτει όμως σήμερα, μη μπορώντας να κεφαλαιοποιήσει το άλμα μετά τη Fed. Βρίσκει κάποια ανάπαυλα μετά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ των ΗΠΑ νωρίτερα, καθώς αυτό θα μπορούσε να δυσχεράνει τη διατήρηση του hawkishness της Fed, που ήταν η κύρια πηγή ισχύος για το USDollar.

Οι τεχνικές προοπτικές δεν έχουν αλλάξει πολύ, καθώς ο κίνδυνος μιας νέας επίσκεψης στην ισοτιμία παραμένει αυξημένος, αν και το 0,9856 εξακολουθεί να φαίνεται μακρινό.

Η ελπίδα δεν έχει χαθεί ακόμη για το EUR/USD και δεν έχει χάσει την ευκαιρία να διεκδικήσει την περιοχή κλειδί 1,0300-34, αλλά το γεγονός ότι δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής, παίζει ρόλο στην επιφυλακτικότητά μας όσον αφορά τις προοπτικές ανάκαμψής του.

Η προαναφερθείσα περιοχή περιέχει τον κρίσιμο EMA200 και το 23,6% Fibonacci της πτώσης του 2022 High/Low και η διάσπαση πάνω από αυτή την περιοχή θα μπορούσε ενδεχομένως να πυροδοτήσει περαιτέρω ανάκαμψη προς το επίπεδο 38,2% (μέσα της δεκαετίας του 1,0500). Ωστόσο, πρέπει να δούμε ημερήσια κλεισίματα πάνω από αυτό και η άνοδος συνεχίζει να φαίνεται μη φιλική, καθώς η ευρύτερη περιοχή 1,0470-1,0650 περιέχει ισχυρά οδοφράγματα.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Financial Editorial Writer

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 29 Φεβ 2024 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220727.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.