EUR/GBP Αισιόδοξο μετά την υπεράσπιση βασικών τεχνικών επιπέδων

Ανάλυση EUR/GBP

Η διαφορά της νομισματικής πολιτικής μεταξύ των κεντρικών τραπεζών της Αγγλίας και της Ευρώπης υπήρξε πρόσφατα υποστηρικτική για το ζεύγος. Η Τράπεζα της Αγγλίας μπορεί να ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες κεντρικές τράπεζες που αύξησε τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και πραγματοποίησε την πέμπτη συνεχόμενη αύξησή τους τον περασμένο μήνα, αλλά περιορίστηκε σε δειλές προσαρμογές.

Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια σύσφιξής της μπορεί να εξαντλεί τον διάδρομο, καθώς οι φόβοι για στασιμοπληθωρισμό διαφαίνονται, με τους αξιωματούχους να προβλέπουν συρρίκνωση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολες περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την άλλη πλευρά, έχει μείνει πολύ πίσω από τις μεγάλες ομόλογες τράπεζες, αλλά έγινε πρόσφατα γερακίσια. Αναμένει άρση των επιτοκίων τον Ιούλιο κατά 25 μονάδες βάσης και βλέπει περισσότερες αυξήσεις μπροστά της, με δυνητικά μεγαλύτερες αυξήσεις.

Σε τεχνικό επίπεδο, το EUR/GBP υποχώρησε τις τελευταίες δύο ημέρες και δοκίμασε, αλλά υπερασπίστηκε, την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του Απριλίου και τον EMA200 (βαλκανική γραμμή). Η αναπήδηση από αυτά τα βασικά επίπεδα διατηρεί την ανοδική τάση και επαναφέρει τους ταύρους στο παιχνίδι για την περιοχή 0,8698-0,8730, αλλά ίσως χρειαστούν έναν καταλύτη για νέα υψηλά που θα έφερνε στο προσκήνιο το 0,8852.

Εξετάζοντας το ημερήσιο διάγραμμα, στις αρχές του περασμένου μήνα σχηματίστηκε ένας χρυσός σταυρός (ο EMA50 περνά πάνω από τον EMA200), ο οποίος μπορεί να είναι προάγγελος διατηρήσιμης δύναμης. Από την άλλη πλευρά, το EUR/GBP είχε αποτύχει να κινηθεί πέρα από το 38,2% Fibonacci της πτώσης του 2020 High/2022 Low. Όσο συγκρατείται κάτω από αυτή την περιοχή είναι επιρρεπής σε περαιτέρω πιέσεις.

Παρά τη σημερινή αναπήδηση, το κοινό νόμισμα εξακολουθεί να είναι ευάλωτο σε κινήσεις κάτω από το επίπεδο του ΕΜΑ200 που θα το εξέθετε στον ΕΜΑ 200 ημερών (0,8480), αλλά η αδυναμία κάτω και από τα δύο αυτά επίπεδα φαίνεται λίγο τραβηγμένη σε αυτό το σημείο.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}