Το EUR/GBP αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά την άνοδο της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα

EUR/GBP - H4

Την περασμένη εβδομάδα η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε στη δεύτερη συνεχόμενη αύξηση των επιτοκίων της, φέρνοντας τα επιτόκια στο 0,5%, με τέσσερα από τα εννέα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, να ψηφίζουν υπέρ μιας μεγαλύτερης αύξησης στο 0,75%.

Αυτό προκάλεσε την πτώση του ζεύγους σε χαμηλό δώδεκα μηνών, αλλά λίγο μετά την ανακοίνωση της BoE, τη σκυτάλη πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ΕΚΤ δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή πολιτικής και απέχει πολύ από την αύξηση των επιτοκίων, αλλά η κ. Λαγκάρντ δεν απέκλεισε αυξήσεις φέτος, αποτελώντας μια γερακίσια αλλαγή τόνου.

Αυτό πυροδότησε ένα ράλι EUR/GBP που οδήγησε στην καλύτερη εβδομάδα από τον Μάρτιο του 2021, αλλά η τρέχουσα συνοδεύεται από υποχώρηση. Η κ. Λαγκάρντ ανακάλεσε ως ένα βαθμό τα σχόλια αυτά στην κατάθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το μέλος της BoE Χιου Πιλ, ο οποίος είχε ψηφίσει με την πλειοψηφία την Πέμπτη, έριξε επίσης έναν μετριοπαθή τόνο σήμερα, υποστηρίζοντας υπέρ μιας "πιο μετρημένης και εξαρτώμενης από τα δεδομένα προσέγγισης". [1]

Το EUR/GBP βρίσκεται σε ύφεση αυτή την εβδομάδα, ευάλωτο στον EMA200 και στην περιοχή 0,8390-79. Μια πειστική διάσπαση θα μετατόπιζε την άμεση προδιάθεση προς τα κάτω, αλλά ίσως είναι νωρίς για μια δοκιμή του 0,8337-22.

Πάνω από τον EMA200, το κοινό νόμισμα δεν χάνει την πρωτοβουλία και μπορεί να πιέσει για νέο υψηλό 2022 (0,8479), αλλά δεν εμπνέει εμπιστοσύνη σε αυτό το στάδιο για την ανάληψη του 200Days EMA (γύρω στο 0,8520).

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 16 Μαΐ 2022 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2022/monetary-policy-with-a-steady-hand-speech-by-huw-pill.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}