Το Ethereum δεν επηρεάζεται από το Proof-of-Stake Test & Η παραμονή του ApeCoin στο δίκτυο

  • ETHUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Μετάβαση σε Proof-of-Stake

Το δίκτυο Ethereum σκοπεύει να μεταβεί από το σημερινό ενεργοβόρο μοντέλο εξόρυξης Proof-of-Work, στην πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο Proof-of-Stake, μια διαδικασία που ονομάζεται The Merge. [1]

Εργαζόμενοι προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου, οι δοκιμές συνεχίζονται εδώ και λίγο καιρό στην αλυσίδα Beacon. Το Mainnet του Ethereum τρέχει με την παλιά μέθοδο και όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές, θα συγχωνευτεί με την αλυσίδα αυτή στο μοντέλο Proof-of-Stake, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σήμερα, το παλαιότερο δοκιμαστικό δίκτυο proof-of-work, το δίκτυο Ropsten [3] συγχωνεύτηκε με επιτυχία, σύμφωνα με το tweet της Bitfly που αναδημοσιεύτηκε από τον συνιδρυτή του Ethereum, Vitalik Buterin. [3]

Το ApeCoin παραμένει στο Ethereum

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η πρόταση AIP-41 για τη διατήρηση του ApeCoin στο οικοσύστημα του Ethereum τέθηκε σε ψηφοφορία, για μια περίοδο που έληξε σήμερα. 7.ψηφίστηκε 1 εκατομμύριο μάρκες, με το 53,62% να τάσσεται υπέρ της παραμονής εντός του δικτύου αντί της μετανάστευσης. [4]

Ανάλυση ETH/USD

Το δημοφιλές altcoin κατάφερε να σταθεροποιηθεί μετά τη βουτιά του Μαΐου και την ευρύτερη πτώση της κρυπτογράφησης, αλλά με το να είναι σε θέση να σημειώσει κάποια ουσιαστική ανάκαμψη και δεν επηρεάστηκε από τις πρόσφατες ειδήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω.

Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μια διάσπαση κάτω από τα 1.699, αν και μια μεγαλύτερη πτώση που θα απειλούσε τα 1.397 θα χρειαστεί έναν ισχυρό καταλύτη.

Από την άλλη πλευρά, το ETH/USD κατάφερε να υπερασπιστεί τα προαναφερθέντα επίπεδα και μπορεί να βρει την ευκαιρία να πιέσει και πάλι προς την αγορά των 2Κ, αλλά δεν εμπνέει εμπιστοσύνη για την ανάληψή της και την πρόκληση του EMA200 (2.162-72).

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 09 Ιούν 2022 https://ethereum.org/en/upgrades/merge/

3

Ανακτημένο 09 Ιούν 2022 https://twitter.com/etherchain_org/status/1534568254508875778

4

Ανακτημένο 07 Δεκ 2022 https://snapshot.org/#/apecoin.eth/proposal/0x367eecaffc20976a4f913154eceb61279793b06ac0ad93ab948d2d3b207ff860

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των Single Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}