Το Ethereum συνεχίζει να ξεπερνά το Bitcoin καθώς πλησιάζει η συγχώνευση

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)
  • ETHUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Στα αριστερά απεικονίζεται το ημερήσιο διάγραμμα της ETH/USD και στα δεξιά το ημερήσιο διάγραμμα της BTC/USD. Το Ethereum παρουσιάζει σχετική δύναμη σε σύγκριση με το Bitcoin.

Το ETH/USD έχει περάσει από την πτωτική περιοχή μεταξύ της κατώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ των μπλε ζωνών. Αυτή η κίνηση αποτελεί μια ανοδική εξέλιξη. Επιπλέον, η στοχαστική του, η οποία μετράει τη δυναμική, γύρισε προς τα πάνω από την 01 Σεπτεμβρίου 2022 (μαύρη κάθετη).

Υπάρχει μια έντονη αντίθεση σε σύγκριση με το BTC/USD. Το Bitcoin εξακολουθεί να φυτοζωεί στην αδύναμη περιοχή του μεταξύ της κατώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης. Επίσης, ο στοχαστικός του παραμένει κάτω από το 20 (πράσινο ορθογώνιο), ενδεικτικό μιας ισχυρής καθοδικής δυναμικής

Το Ethereum πρόκειται να αναθεωρήσει τους μηχανισμούς του σε μια αναβάθμιση που ονομάζεται "The Merge." Η αναβάθμιση αναμένεται γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου και θα μεταβεί από proof-of-work σε proof-of-stake. Αυτή η αλλαγή είναι πιο πράσινη, καθώς χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερη ενέργεια (έως και 99% λιγότερη, σύμφωνα με το Ethereum Foundation), με τους χρήστες να επικυρώνουν τις συναλλαγές με tokens αντί για εξόρυξη

Η συγχώνευση μπορεί να είναι η αρχή - υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω αναβαθμίσεις και αναθεωρήσεις. Στόχος είναι η αύξηση της απόδοσης και η μείωση των τελών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το διακύβευμα είναι υψηλό. Ωστόσο, ο υψηλός κίνδυνος σχετίζεται με την υψηλή ανταμοιβή.

Εικόνα από Miloslav Hamřík από Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των Single Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.