Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ταχύτερο τέλος του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων

Απόφαση της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα μια ταχύτερη πορεία μείωσης του Προγράμματος Αγορών Ενεργητικού (APP) και μια πιο έγκαιρη ολοκλήρωση από ό,τι είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Συγκεκριμένα, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στο πλαίσιο του APP θα ανέλθουν σε 40 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, 30 δισ. ευρώ τον Μάιο και 20 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει το APP το τρίτο τρίμηνο, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τα εισερχόμενα στοιχεία. [1]

Αυτό εξέπληξε πολλούς συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς αποτελούσε μια γερακιώτικη μετατόπιση από το σχέδιο του Φεβρουαρίου για μηνιαίες καθαρές αγορές που θα ανέρχονταν σε 40 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και 30 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο. [2]

Ωστόσο, η κ. Λαγκάρντ υποβάθμισε αυτή την αλλαγή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι η σημερινή απόφαση δεν αποτελεί επιτάχυνση της διαδικασίας εξομάλυνσης και δηλώνοντας απερίφραστα ότι "Δεν επιταχύνουμε σε καμία περίπτωση ". [3]

Οποιαδήποτε αύξηση των επιτοκίων θα λάβει χώρα "λίγο καιρό μετά το τέλος " των αγορών περιουσιακών στοιχείων και θα είναι "σταδιακή ". Πιστεύουμε ότι αυτό ανοίγει την πόρτα σε μια αύξηση των επιτοκίων εντός του τρέχοντος έτους, ένα σενάριο που η κ. Λαγκάρντ απέρριπτε μέχρι πρόσφατα, αλλά τον περασμένο μήνα απέκλεισε να το αποκλείσει [4].

Η κεντρική τράπεζα δημοσίευσε επίσης τις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις του προσωπικού της, οι οποίες αναβάθμισαν τον πληθωρισμό και υποβάθμισαν την οικονομική ανάπτυξη για το 2022. Ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί πλέον κατά μέσο όρο στο 5,1% φέτος και το ΑΕΠ στο 3,7%, από 3,2% και 4,2% αντίστοιχα, στις προβλέψεις του Δεκεμβρίου. [5]

Το EUR/USD αντέδρασε υψηλότερα στις ειδήσεις γύρω από το APP, αλλά διέγραψε τα κέρδη και τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, διαπραγματεύεται σε αρνητικό έδαφος.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 10 Μαρ 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220310~2d19f8ba60.en.html

2

Ανακτημένο 10 Μαρ 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220203~90fbe94662.en.html

3

Ανακτημένο 10 Μαρ 2022 https://www.youtube.com/watch

4

Ανακτημένο 10 Μαρ 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220203~ca7001dec0.en.html

5

Ανακτημένο 17 Μαΐ 2022 https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202203_ecbstaff~44f998dfd7.en.html

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}