Η εκτύπωση του ΔΤΚ θα επηρεάσει το USDOLLAR μέσω της προσαρμογής του πραγματικού επιτοκίου


Πηγή: www.tradingview.com

Η πρόσφατη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων αύξησε τις προσδοκίες για επιβράδυνση της σημερινής εκτύπωσης του ΔΤΚ, με αναμενόμενο ρυθμό -0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ως αποτέλεσμα, η πρόβλεψη για τον ετήσιο αριθμό είναι 8,1%, χαμηλότερη από το 8,5% του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, ο βασικός ΔΤΚ αφαιρεί τα ασταθή στοιχεία και αναμένεται να παραμείνει σταθερός στο 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και να αυξηθεί στο 6,1% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από το 5,9% του προηγούμενου μήνα

Μια ανησυχία από την πλευρά του πυρήνα είναι ότι ορισμένα από τα στοιχεία του καλαθιού παρουσιάζουν ένα κολλώδες στοιχείο στα χαρακτηριστικά του πληθωρισμού τους. Για παράδειγμα, το κόστος στέγασης αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Η αγορά τοποθετεί στο 88% την πιθανότητα η Fed να δώσει 75 μονάδες βάσης στις 21 Σεπτεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, θα πανηγυρίσει για οποιαδήποτε καθοδική έκπληξη στην ανακοίνωση του πυρήνα.

Ενώ το δολάριο έχει υποχωρήσει κατά τα δύο τελευταία εβδομαδιαία κεριά (πράσινο τετράγωνο), έχει υψηλό συντελεστή συσχέτισης με τα πραγματικά επιτόκια, στο 77%. Ως εκ τούτου, μας ενδιαφέρει η αντίδραση του πραγματικού επιτοκίου σε κάθε ανακοίνωση που μπορεί να επηρεάσει την αναμενόμενη νομισματική πολιτική της Fed, όπως ο σημερινός αριθμός του ΔΤΚ.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}