Η βόμβα του ΔΤΚ δημιουργεί ένα αβέβαιο περιβάλλον όπου τα μετρητά μπορεί να είναι βασιλιάς

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει ανέλθει σε υψηλό 41 ετών. Ο γενικός ΔΤΚ για τον Ιούνιο εκτυπώθηκε στο 9,1% YoY (8% πρόβλεψη) και 1,3% MoM (1,1% πρόβλεψη). Προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός είναι σε όλο το καλάθι, με τα περισσότερα συστατικά υψηλότερα. Ακόμη και με την αφαίρεση των ευμετάβλητων στοιχείων, οι βασικοί αριθμοί ήταν υψηλότεροι από τους αναμενόμενους - 5,9% YoY (5,7% - πρόβλεψη) και 0,7% MoM (0,5% - πρόβλεψη)

Η Fed θα δημοσιεύσει τη δήλωση της FOMC την Τετάρτη, 27 Ιουλίου. Επί του παρόντος, τα προθεσμιακά συμβόλαια τιμολογούνται με 60% πιθανότητα για 75 μονάδες βάσης και 40% για πλήρεις 100 μονάδες βάσης. Αυτή η "γερακιώτικη" στάση έχει ωθήσει την καμπύλη αποδόσεων 2-10 περαιτέρω σε αναστροφή. Η αγορά ομολόγων ανησυχεί για τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα και τους φόβους ύφεσης

Οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τον πληθωρισμό που έλκει τη ζήτηση. Ωστόσο, ο δείκτης βενζίνης αυξήθηκε 11,2% MoM, και ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν 1% υψηλότερος. Δηλαδή, μέχρι να υπάρξουν σημάδια ανακούφισης από την πλευρά της προσφοράς, οι υψηλότερες αυξήσεις των επιτοκίων θα πλήξουν την οικονομική δραστηριότητα. Αυτή η στασιμοπληθωριστική ρύθμιση φέρνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε δύσκολη θέση

Μια πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα σοκ της προσφοράς που επηρεάζουν την οικονομία. Οι συμμετέχοντες στην αγορά το γνωρίζουν αυτό και θα συνεχίσουν να αναζητούν μια απόδοση ανάλογη με τον αυξημένο κίνδυνο. Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, οι τιμές εξακολουθούν να προσαρμόζονται. Έτσι φαίνεται, προς το παρόν, ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να έχουν συμβιβαστεί με το "τα μετρητά είναι βασιλιάς".

Image by Steve Buissinne from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.