Ο πυρήνας του πληθωρισμού έχει μετριαστεί λίγο, αλλά οι αυξήσεις κατά μέτωπο εξακολουθούν να είναι η πραγματικότητα

Το προτιμώμενο από τη Fed μέτρο του πληθωρισμού, ο βασικός δείκτης PCE, κατέγραψε αύξηση 5,2% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό μετριάζεται ελαφρώς από το 5,3% πριν από ένα μήνα, την υψηλότερη μέτρηση από τον Απρίλιο του 1983. Παρ' όλα αυτά, η Fed εξακολουθεί να ανησυχεί για τον έλεγχο του πληθωρισμού, δεδομένου ότι ο στόχος της για τις τιμές είναι ένα μέσο ποσοστό 2%. Ως εκ τούτου, την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 5 Μαΐου, η Fed αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης. Επιπλέον, η κεντρική τράπεζα επιδιώκει επιθετικά να προωθήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων της τους επόμενους μήνες.

Η χθεσινή αστοχία του ΑΕΠ εισήγαγε επιπλοκές, αν και η Fed δεν θα ανησυχούσε υπερβολικά σε αυτό το στάδιο. Πρώτον, σημειώνουμε ότι η εκτύπωση του προηγμένου ΑΕΠ έδειξε συρρίκνωση κατά -1,4% αντί της προβλεπόμενης επέκτασης κατά 1,1%. Η πρόβλεψη, από μόνη της, ήταν πολύ χαμηλότερη από το 6,9% που είχε αναφερθεί προηγουμένως. Ο υψηλός πληθωρισμός με συρρίκνωση της ανάπτυξης αποτελεί σύμπτωμα στασιμοπληθωρισμού. Εάν αυτό επιδεινωθεί, η επιθετική γερακίσια στάση μπορεί να πλήξει την ανάπτυξη πολύ περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Ωστόσο, η Fed θα το θεωρήσει αυτό ως το μικρότερο κακό σε αυτό το στάδιο

Αυτή η αδιαφορία οφείλεται στο γεγονός ότι η Fed θα ασχοληθεί με ένα άλλο στοιχείο που δημοσιεύθηκε σήμερα, τον δείκτη κόστους απασχόλησης, ο οποίος είναι αυξημένος κατά 4,5% σε ετήσια βάση. Οι εργαζόμενοι ζητούν υψηλότερους μισθούς για να συμβαδίσουν με το αυξανόμενο κόστος. Οι εργοδότες, με τη σειρά τους, αισθάνονται άνετα να μετακυλήσουν το αυξανόμενο κόστος στους καταναλωτές. Ωστόσο, το τρομακτικό είναι ότι το κόστος αποζημίωσης δεν έχει συμβαδίσει με τον πληθωρισμό σε πραγματική βάση. Ως εκ τούτου, η Fed πρέπει επειγόντως να αντιστρέψει αυτή την τάση πριν ξεφύγει από τον έλεγχο.

Εικόνα που προβάλλεται από την Foto-Rabe από την Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}