Ο χαλκός κινείται ανοδικά με το CHN50


Ο χαλκός ανατιμήθηκε πάνω από 7% την περασμένη εβδομάδα. Αυτό ακολουθεί την επαναλειτουργία της Κίνας και τις πολιτικές της που είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη. Δηλαδή, λόγω της ζήτησης της Κίνας για χαλκό, το βασικό μέταλλο είναι ένας φυσικός δικαιούχος εδώ. Από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022, ο χαλκός διαγράφει ένα πλάγιο κανάλι διανομής (κόκκινο ορθογώνιο). Στη συνέχεια, το βασικό μέταλλο κινήθηκε σε φάση σήμανσης κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (ΕΜΑ) των 30 εβδομάδων, με τον ΕΜΑ να έχει στραφεί προς τα κάτω. Ο RSI ήταν κάτω από το 50, υποδηλώνοντας μια πτωτική δυναμική (πορτοκαλί ορθογώνιο).

Μεταξύ Ιουνίου 2022 και Νοεμβρίου 2022, ο χαλκός διαπραγματευόταν πλάγια σε ένα μοτίβο συσσώρευσης (πράσινο ορθογώνιο). Στη συνέχεια, καθώς το CHN 50 άρχισε να ανατιμάται, ο χαλκός πέρασε σε φάση σήμανσης - διαπραγμάτευση πάνω από τον ΕΜΑ 30 εβδομάδων, με τον ΕΜΑ στραμμένο προς τα πάνω. Ο RSI ωθήθηκε στην ανοδική πλευρά του 50 (μπλε ορθογώνιο). Όσο διατηρεί αυτή τη θέση, η υποκείμενη δυναμική του χαλκού θα είναι μεροληπτικά ανοδική.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.