Τα στοιχεία για τις αξιώσεις δείχνουν ότι η αγορά εργασίας ραγίζει

Τρέχουσα κατάσταση


Πηγή: www.tradingview.com

Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας ήταν χειρότερες των προβλέψεων στις 235 χιλ. (230 χιλ.). Ωστόσο, αυτή η εκτύπωση είναι επίσης υψηλότερη από τον τελευταίο αριθμό των 231Κ. Το μεσαίο διάγραμμα δείχνει τη σειρά των αρχικών αιτήσεων - βρίσκεται πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο τριών μηνών. Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις είναι στις 1.375Κ, υψηλότερες από τις 1.324Κ της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι απίθανο οι αριθμοί αυτοί να αλλάξουν την πορεία της Fed. Ωστόσο, προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες αιτήσεις έχουν κινηθεί πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο τριών μηνών τους (μαύρο ορθογώνιο - κάτω διάγραμμα). Η εξέλιξη αυτή αποτελεί υποβάθμιση των δεδομένων της εργασίας και συμπίπτει με την αναστροφή της καμπύλης αποδόσεων 2-10s (άνω διάγραμμα). Εάν ο SMA των συνεχιζόμενων απαιτήσεων γυρίσει προς τα πάνω, αυτό θα δείξει περαιτέρω αδυναμία.

Προηγούμενες ανατροπές


Πηγή: www.tradingview.com

Σοβαρές καταρρεύσεις ακολούθησαν τις προηγούμενες αναστροφές των αποδόσεων 2-10s του 1989, του 2000 και του 2007 τόσο στις σειρές των αρχικών όσο και των συνεχών απαιτήσεων (μπλε διακεκομμένες κάθετες γραμμές). Εάν η Fed συνεχίσει με αύξηση 75 μ.β. αυτό το μήνα και άλλες 50 μ.β. το Σεπτέμβριο, η τρέχουσα αναστροφή πιθανότατα θα βαθύνει. Αυτή η πορεία είναι η ανακοίνωση που δίνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου. Ας υποθέσουμε ότι τα μοτίβα των προηγούμενων ετών διατηρούνται- οι πρώτες πραγματικές ρωγμές στην αγορά εργασίας έχουν εμφανιστεί. Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα προς την αυριανή ανακοίνωση του NFP

Εικόνα από Matthew Priest από Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.