Η μακροπρόθεσμη τάση του CHN50 είναι ανοδική


Το εβδομαδιαίο διάγραμμα του CFD CHN50 της FXCM δείχνει μια σειρά από υψηλότερες κοιλάδες που ακολουθούνται από υψηλότερες κορυφές. Πρόκειται για μια ανοδική τάση. Ο RSI του βρίσκεται επίσης στην ανοδική πλευρά του 50 (πράσινο ορθογώνιο). Όσο περισσότερο διατηρεί αυτή τη θέση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα περαιτέρω ανατίμησης των τιμών.

Το κλίμα των επενδυτών είναι θετικό. Συνοδεύει το τέλος του σκληρού κλειδώματος του Νοεμβρίου. Η πιο ελεύθερη εγχώρια κίνηση θα ξεκλειδώσει τη συσσωρευμένη ζήτηση. Αυτό θα υποστηριχθεί από το άνοιγμα των συνόρων της στα διεθνή ταξίδια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χαλαρώνουν επίσης τους περιορισμούς σε στρατηγικά σημαντικές περιοχές. Η καταστολή της βιομηχανίας τεχνολογίας περιορίζεται, γεγονός που θα στηρίξει τις τιμές, και οι περιορισμοί δανεισμού για τους κατασκευαστές ακινήτων επίσης χαλαρώνουν. Στην πραγματικότητα, η πολιτική μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης.

Ο σημερινός κίνδυνος είναι η εξάπλωση των λοιμώξεων COVID και τα σχετικά δεδομένα αποσιωπούνται. Εάν υπάρξει διαρκές ξέσπασμα, θα επηρεαστεί η οικονομική δραστηριότητα.

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.