Η έκκληση για κορύφωση του πληθωρισμού μπορεί να είναι πρόωρη

Την Τρίτη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο προβλεπόμενο 1,2% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από το 0,8% σε ετήσια βάση για τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο βασικός ΔΤΚ μετριάστηκε στο 0,3%, χαμηλότερα από το προβλεπόμενο 0,5% μ.μ. και κάτω από το 0,5% μ.μ. του Φεβρουαρίου. Αυτή η μετριοπάθεια στον πυρήνα του αριθμού έχει κάνει ορισμένους επενδυτές να υποστηρίζουν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει κορυφωθεί. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να είναι πρόωρο και προτείνουμε ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία από αυτή την άποψη. Εξετάστε το διάγραμμα για τον πυρήνα του ΔΤΚ:


Πηγή: www.tradingview.com

Προσθέσαμε έναν RSI στο διάγραμμα του βασικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Αυτός ο δείκτης εφαρμόζει ένα μέτρο δυναμικής στην τεράστια ανατίμηση της σειράς. Επιπλέον, μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε πόσο ακραία ήταν η κίνηση και αν αυτή καθαυτή "εξαντλείται". Ο RSI βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των 85 μονάδων (γκρι διακεκομμένη οριζόντια γραμμή). Στην παραπάνω σειρά, αυτό συνέβη τρεις φορές στο παρελθόν - το 1969, το 1974 και το 1979. Επιπλέον, το 1974 συμπίπτει με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και το 1979 με τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ο RSI συνέχισε να εκτιμάται πάνω από το 90 (μαύρο διακεκομμένο οριζόντιο επίπεδο)

Ως πρόσθετο επίπεδο ανάλυσης, έχουμε συμπεριλάβει έναν εκθετικό κινητό μέσο όρο 9 περιόδων ως γραμμή σήματος για τον RSI (μπλε γραμμή). Αφού κορυφώθηκε πάνω από το 90, παρατηρούμε ότι ο RSI άρχισε να υποχωρεί, ακολουθούμενος από τη διέλευση κάτω από τη μπλε γραμμή σήματος (μπλε κάθετες διακεκομμένες γραμμές). Αυτές οι διασταυρώσεις σηματοδοτούν επίπεδα κοντά ή στις βασικές κορυφές του ΔΤΚ για τις περιόδους (σημειώνουμε την υστέρηση το 1969).

Πράγματι, τα τρέχοντα επίπεδα του πυρήνα του ΔΤΚ φτάνουν σε υπερβάσεις και πλησιάζουν σε μια κορυφή. Ωστόσο, το να υποστηρίζεται ότι η σειρά έχει κορυφωθεί είναι πρόωρο. Ενώ μένει να δούμε αν ο RSI του πυρήνα του ΔΤΚ θα αυξηθεί πάνω από 90 (μπορεί και όχι), μια διέλευση κάτω από τη μπλε γραμμή σήματος θα μας κάνει πιο άνετους με τη δήλωση ότι ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}