Η ισχύς του Bitcoin μπορεί να θέτει υπό αμφισβήτηση τη hawkishness της Fed

Το Bitcoin παρουσιάζει σημάδια συσσώρευσης. Το εβδομαδιαίο διάγραμμα έχει διαγράψει μια υψηλότερη κοιλάδα (HT) ακολουθούμενη από μια υψηλότερη κορυφή (HP) - μια ανοδική τάση. Αυτή η δύναμη έρχεται μετά από μια μαζική πώληση μετά από μια πτώση 52,3% τον Ιανουάριο. Η κατανομή του Νοεμβρίου είναι σκιασμένη με κόκκινο χρώμα και η τρέχουσα συσσώρευση είναι πράσινη.

Το κρυπτονόμισμα διαπραγματεύεται πάνω από το μαύρο EMA 30 εβδομάδων, μια ανοδική εξέλιξη. Εάν ο EMA γυρίσει προς τα πάνω, θα είναι ένα ακόμη σημάδι ανοδικής κίνησης.

Αυτή η ανοδική τάση είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι το δολάριο παρουσιάζει επίσης σημάδια αντοχής. Επιπλέον, η Fed έχει υποδείξει ένα γερακίσιο κύκλο αυξήσεων και επιθετική ποσοτική σύσφιξη. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι αυτό θα λειτουργούσε ως αντίξοος άνεμος για το bitcoin. Ωστόσο, το γεγονός ότι το κρυπτονόμισμα υπεραποδίδει έναντι του δολαρίου μπορεί να υποδηλώνει ότι η αγορά αμφιβάλλει για την πραγματική ικανότητα της Fed να είναι τόσο γερακίσια, δεδομένων των πιθανών εμποδίων στασιμοπληθωρισμού που καθιστούν πιο περίπλοκη την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Εξετάζουμε προσεκτικά τον στοχαστικό δείκτη. Εάν φτάσει στο ανώτερο πεντάγραμμο και διατηρηθεί (μπλε βέλος), υποδηλώνουμε ότι η Fed ενδέχεται να είναι υπερβολικά αισιόδοξη στις προβλέψεις της για τον κύκλο.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}