Το Bitcoin επεκτείνει τις απώλειες στη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα

BTC/USD - H4

Το ζεύγος έχει εισέλθει στη δεύτερη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα του και δεν έχει σημειώσει κερδοφόρο μήνα από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Παρόλο που κατά καιρούς έχει δείξει κάποια χαρακτηριστικά ασφαλούς καταφυγίου, σίγουρα δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως τέτοιο, κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ουκρανία.

Το κρυπτονόμισμα είχε καταφέρει να ανακάμψει μετά τα χαμηλά του Ιανουαρίου 2022 (32.939), αλλά η προσπάθεια αυτή ανακόπηκε από το 38,2% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά ρεκόρ του (Οκτώβριος 2021) στα προαναφερθέντα χαμηλά. Αυτό την καθιστά ευάλωτη στις 32.939, αλλά μάλλον είναι νωρίς για μια μεγαλύτερη πτώση προς τις 27.892.

Παρά το κακό πρόσφατο σερί του, το BTC/USD προσπαθεί να βρει στήριξη σήμερα και ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) αποκαλύπτει συνθήκες υπερπώλησης. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι σε θέση να πιέσει προς τα πίσω και να διεκδικήσει ξανά τις 40.000, αλλά δεν εμπνέει εμπιστοσύνη σε αυτό το στάδιο, για την αμφισβήτηση του κλειδιού 42.200-43.200. Μια διάσπαση πάνω από αυτή την περιοχή, η οποία περιέχει τον EMA200 και την καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά όλων των εποχών του Νοεμβρίου, θα μπορούσε να μειώσει τις καθοδικές πιέσεις.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Financial Editorial Writer

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.