Η ενοποίηση του Bitcoin συνεχίζεται, αλλά οι SMAs πρέπει να παρακολουθούνται

Εβδομαδιαίο διάγραμμα

Το Bitcoin παγιώνεται από τα μέσα Ιανουαρίου (πράσινο ορθογώνιο). Ωστόσο, υπήρξε μια ισχυρή ώθηση προς τα κάτω πριν από την ενοποίηση, με το bitcoin να πέφτει σχεδόν 42% από το υψηλό του στα 68.966 δολάρια. Αυτή η αδυναμία υποδηλώνει ότι η τρέχουσα ενοποίηση μπορεί να είναι ένα μοτίβο συνέχισης. Από αυτή την άποψη, σημειώνουμε ότι οι τριπλοί απλοί κινητοί μέσοι όροι είναι πτωτικοί. Ο γρήγορος πράσινος SMA βρίσκεται κάτω από τον πορτοκαλί μεσαίο SMA και ο μεσαίος πορτοκαλί SMA βρίσκεται κάτω από τον μακρύ κόκκινο SMA. Ωστόσο, ο κόκκινος SMA δεν έχει στραφεί προς τα κάτω (μπλε βέλος). Εάν το κάνει, πρόκειται για μια πτωτική εξέλιξη.

Ημερήσιο Διάγραμμα

Οι απλοί κινητοί μέσοι όροι είναι δείκτες που ακολουθούν την τάση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν οδηγήσει σε σήματα whipsaw από τον Ιανουάριο στο ημερήσιο διάγραμμα. Δηλαδή είναι επιρρεπείς σε ψευδή σήματα σε μια παγίωση. Αναμένεται να ακολουθήσει διάσπαση εάν το εβδομαδιαίο μοτίβο είναι μοτίβο συνέχισης. Από αυτή την άποψη, οι δείκτες παρακολούθησης τάσης μπορεί να είναι χρήσιμοι εάν αναπτυχθεί τάση. Δηλαδή, εάν οι ημερήσιοι πράσινοι γρήγοροι, μεσαίοι πορτοκαλί και κόκκινοι αργοί SMAs δημιουργούν γωνία και διαχωρισμό προς τα κάτω (μαύρη έλλειψη), μπορεί να σηματοδοτήσει ότι το μοτίβο έχει επιλυθεί. Αυτή η επίλυση, με τη σειρά της, θα οδηγήσει τον εβδομαδιαίο κόκκινο SMA να στραφεί προς τα κάτω. Ωστόσο, εάν οι ημερήσιοι SMAs συνεχίσουν να μαστιγώνουν, οι υποθέσεις για το εβδομαδιαίο μοτίβο συνέχισης θα πρέπει να επανεξεταστούν.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}