Το AUDUSD κρατά το ανοδικό κανάλι καθώς ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος


Ο γενικός πληθωρισμός της Αυστραλίας τυπώθηκε στο 7,3% σε ετήσια βάση. Αυτό ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο 7,2% y/y και περισσότερο από το 6,9% y/y του προηγούμενου μήνα. Μετά από δύο μήνες μείωσης, οι τιμές των τροφίμων ωθήθηκαν υψηλότερα. Οι κακές καιρικές συνθήκες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των τιμών των φρούτων και των λαχανικών. Τα καύσιμα κίνησης ήταν ένας άλλος μεγαλύτερος παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση κατά 5,6% σε ετήσια βάση (ήταν επίσης αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση για τον Οκτώβριο).

Ωστόσο, η κορύφωση του πληθωρισμού μπορεί να είναι ορατή. Οι τιμές των ειδών ένδυσης, ένα στοιχείο διακριτικής ευχέρειας, μειώθηκαν κατά 2,4% για το μήνα και η στέγαση παρουσίασε μια αραιή αύξηση κατά 0,1% μ.μ., με τα ενοίκια να παρουσιάζουν αύξηση μόνο κατά 0,2% μ.μ. για το Νοέμβριο (αυτό είναι μειωμένο από 0,6% τον Οκτώβριο).

Το AUDUSD διαπραγματεύεται στο ημερήσιο κανάλι του ταύρου μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης. Όσο περισσότερο παραμείνει σε αυτή την περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα περαιτέρω ανατίμησης των τιμών. Αυτό υποστηρίζεται από τη δυναμική, όπως προκύπτει από τον RSI του, ο οποίος διαπραγματεύεται πάνω από το 50 (πράσινο ορθογώνιο). Και πάλι, όσο περισσότερο διατηρείται αυτή η περιοχή, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.