AUD/USD επιφυλακτικό μετά το νέο άλμα του πληθωρισμού στην Αυστραλία

Ανάλυση AUD/USD

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Αυστραλίας επιταχύνθηκε κατά 6,1% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2022, από 5,1% προηγουμένως. Αυτό ήταν οριακά κάτω από τις προσδοκίες, αλλά σηματοδότησε το υψηλότερο επίπεδο στη σειρά και σε δύο δεκαετίες.

Ο περικομμένος μέσος ΔΤΚ, ο οποίος αποκλείει τις μεγάλες αυξήσεις και μειώσεις των τιμών, αυξήθηκε κατά 4,7% σε ετήσια βάση, από 3,7% το α' τρίμηνο, στην υψηλότερη εκτύπωση από την έναρξη της σειράς το 2003.

Προκειμένου να καταπολεμήσει την έξαρση του πληθωρισμού, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) έχει αυστηροποιήσει τη νομισματική της πολιτική φέτος, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει αυξήσεις επιτοκίων ύψους 125 μονάδων βάσης. Αυτό έχει φέρει τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019, στο 1,35%, μετά την κίνηση 0,5% αυτόν τον μήνα'.

Η κεντρική τράπεζα ξαναμαζεύεται την επόμενη εβδομάδα και το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει "να λάβει περαιτέρω μέτρα στη διαδικασία εξομάλυνσης των νομισματικών συνθηκών στην Αυστραλία κατά τους επόμενους μήνες " [1], πράγμα που σημαίνει ότι μια άλλη αύξηση των επιτοκίων είναι πιθανότατα στα χαρτιά.

Το AUD/USD αντέδρασε χαμηλότερα στην ανακοίνωση του ΔΤΚ, καθώς έχασε τις εκτιμήσεις και διαπραγματεύεται με προσοχή, καθώς οι αγορές προετοιμάζονται για τη σημερινή'απόφαση της Fed για το επιτόκιο, η οποία πιθανότατα θα καθορίσει το επόμενο σκέλος της και έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη μεταβλητότητα.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έχει αφήσει υπονοούμενα για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,5-0,75% και πιθανότατα θα επαναλάβει την αποφασιστικότητά της να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, ενώ οι αγορές θα περιμένουν οποιαδήποτε καθοδήγηση σχετικά με τις προθέσεις της για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η Aussie είχε πέσει σε χαμηλά δύο ετών νωρίτερα μέσα στο μήνα, αλλά πραγματοποίησε αξιοσημείωτη ανάκαμψη την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι προσδοκίες γύρω από τη Fed ψυχράνθηκαν, αλλά η πρόοδος σταματά αυτή την εβδομάδα

Ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) αποκλίνει χαμηλότερα και αυτό δημιουργεί κίνδυνο για πτώση προς τα 0,6867-59, αν και μια πιο απότομη πτώση προς τα 0,6756 που θα έφερνε τα 0,6647 θα χρειαζόταν έναν καταλύτη.

Από την άλλη πλευρά, το AUD/USD προσπαθεί να υπερασπιστεί τον EMA200 (μαύρη γραμμή), ο οποίος θα το διατηρήσει σε τροχιά για νέα υψηλά που θα του επέτρεπαν να κοιτάξει προς τα μέσα της δεκαετίας του 0,7000, αν και μια απογοήτευση της Fed θα χρειαστεί πιθανότατα για μια τέτοια κίνηση και περαιτέρω πρόοδο που θα μπορούσε να προκαλέσει το DMA200 (0,7150).

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 24 Μαρ 2023 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-20.html

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}