Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

XLM/USD

Το Stellar είναι μία πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την άμεση μεταφορά κεφαλαίων, οπουδήποτε στον κόσμο. Το Lumen, XLM εν συντομία, είναι το πρωτόκολλο του token του δικτύου Stellar.

Ώρες Συναλλαγών

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τις ώρες συναλλαγών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές, λόγω των αλλαγών ώρας (θερινή/χειμερινήή) στις ΗΠΑ. Τυχόν ώρες αργίας θα τις βρείτε εδώ.

Spread

Το XLM/USD έχει κυμαινόμενα spreads που θα διευρύνονται και θα περιορίζονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Ελάχιστο/Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής

Τα συμβόλαια διατίθενται μόνο σε πολλαπλάσια του 100.

Ο ελάχιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για το XLM/USD είναι 100.

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για τον XLM/USD είναι 10000.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Τα 100 συμβόλαια για το XLM/USD έχουν ελάχιστη αξία 0.1 USD ανά μονάδα (Η αξία ανά μονάδα μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία).

Μπορείτε να δείτε παρακάτω πως εντοπίζεται το pip/ μονάδα. Κάθε μετακίνηση της τιμής κατά 0.001στο XLM/USD είναι 1 pip/μονάδα.


Αριθμός Συμβολαίων της FXCM που Ισούται με ένα XLM/USD .

1 FXCM XLM/USD συμβόλαια επί του παρόντος είναι ισοδύναμα με 1 Stellar Lumen.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου για το XLM/USD ανανεώνονται λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών (Κυριακή 18:00 Νέας Υόρκης) και συνέχεια ανανεώνονται μεταξύ 17:00 και 18:00 Νέας Υόρκης.

Η τρέχουσα μόχλευση του XLM/USD είναι 2:1 και η νέα απαίτηση περιθωρίου θα είναι ισοδύναμη με το μισό της ονομαστικής αξίας 1 συμβολαίου στις 5μμ Νέας Υόρκης.

Για παράδειγμα, αν η τιμή του XLM/USD είναι 0.300 μεταξύ 17:00 και 18:00 Νέας Υόρκης, η Απαίτηση Περιθωρίου (ΕΑΚ) για 100 συμβόλαια θα ανανεωθεί σε $15.00.

Το XLM/USD είναι ένα ευμετάβλητο προϊόν και σε περίπτωση σημαντικής ενδοημερήσιας κίνησης της αγοράς, οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να ανανεωθούν εντός της ημέρας.

Έξοδα Χρηματοδότησης (Rollover)

To XLM/USD έχει έξοδα χρηματοδότησης για διατήρηση της θέσης μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (overnight), τα οποία εμφανίζονται ως Rollover την πλατφόρμα Trading Station.

Το τρέχον overnight επιτόκιο χρηματοδότησης είναι 0% (ετησίως) για θέσεις πώλησης και -25% (ετησίως) για θέσεις αγοράς και είναι τριπλό (3x) τις Παρασκευές.

Περιορισμοί Συναλλαγών

Η FXCM επιτρέπει θέσεις αγοράς και πώλησης σε όλα μας τα προϊόντα. Παρόλα αυτά λόγω της υψηλής μεταβλητότητας και της χαμηλής ρευστότητας κατά τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, ενδέχεται να υπάρξουν περιστάσεις κατά τις οποίες δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στο Stellar Lumen (XLM/USD ). Σε οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία στο XLM/USD εφαρμόζονται περιορισμοί συναλλαγών, οποιεσδήποτε εντολές market ή ενεργοποιημένες εκκρεμείς εντολές εισόδου θα απορρίπτονται και θα διαγράφονται. Θα εμφανίζονται στην οθόνη σας μηνύματα που θα σας ενημερώνουν για τον λόγο της απόρριψης.

Τυχόν περιορισμοί είναι προσωρινοί και θα επηρεάσουν μόνο τη δυνατότητα να εισέλθετε σε συναλλαγές.

Θα εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ανοικτές θέσεις.

Άλλες πληροφορίες

Τα Stops και Limits μπορούν επί του παρόντος να τοποθετηθούν μόνο στο 50% της τιμής.

To XLM/USD δεν έχει ελάχιστη απόσταση stop

Επί του παρόντος το XLM/USD είναι διαθέσιμο μόνο σε Trading Station λογαριασμούς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}