Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

US30

Το υποκείμενο προϊόν του US30 είναι ο DJIA (ο Dow Jones) MINI e-CBOT. Ο δείκτης Dow Jones αποτελείται από 30 μεγάλες Αμερικανικές εταιρείες, όπως οι: AMEX, Boeing, Chevron, Coca-Cola, DuPont, GE, Goldman Sachs, Intel, IBM, Microsoft, Nike, κλπ.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου μπορεί να διαφέρουν βάσει του επιπέδου εμπειρίας και του ακαθάριστου κεφαλαίου του λογαριασμού σας και μπορείτε να τις δείτε στο παράθυρο "Απλή Εμφάνιση Τιμών" καθώς και στα παράθυρα δημιουργίας εντολών ή κάνοντας κλικ εδώ.

Ώρες Συναλλαγών

Για τις ώρες συναλλαγών παρακαλούμε πατήστε εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές, λόγω των αλλαγών ώρας (θερινή/χειμερινή) στις ΗΠΑ. Οι δείκτες της FXCM δεν έχουν ημερομηνία λήξης, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμοι για συναλλαγές κατά τη διάρκεια ημερών αργίας κατά τις οποίες είναι κλειστές οι υποκείμενες αγορές. 

Στόχος Spread

Ο US30 έχει στόχο spread τα 2.3 pips/μονάδες.

Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για τον US30 είναι 4.000.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Ο US30 έχει ελάχιστη αξία 0.10$ ανά μονάδα (Η αξία ανά μονάδα μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο ''Απλή Εμφάνιση Τιμών'' στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία). Μπορείτε να δείτε παρακάτω πως εντοπίζεται το pip/μονάδα. Κάθε μετακίνηση της τιμής κατά 1.0 στον US30 είναι 1 pip/μονάδα. Η τιμολόγηση της FXCM εμφανίζει δύο πρόσθετα δεκαδικά ψηφία – ιδανικά για scalpers σε ταχέως εξελισσόμενες αγορές.

Αριθμός Συμβολαίων της FXCM που Ισούται με 1 Future

50 Συμβόλαια US30 της FXCM είναι ισοδύναμα με ένα E-mini Dow Future.

Άλλες Πληροφορίες

Ο US30 έχει έξοδα χρηματοδότησης (Rollover). Όπως ισχύει στους περισσότερους δείκτες, οι αναπροσαρμογές μερισμάτων πραγματοποιούνται την παραμονή της ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος (ex-dividend date) του συστατικού μέλους του σχετικού Δείκτη. Η αναπροσαρμογή θα εμφανίζεται στην αναφορά του λογαριασμού σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Με το νέο Βελτιωμένο Μοντέλο Εκτέλεσης της FXCM, δεν υπάρχει ελάχιστη απόσταση stop.

 

Tα δεδομένα αγοράς του CME Group χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας ως πηγή πληροφοριών για συγκεκριμένα προϊόντα της FXCM. Το CME Group δεν έχει άλλη συσχέτιση με προϊόντα και υπηρεσίες της FXCM που αναφέρονται παραπάνω και δεν προωθεί, υποστηρίζει ή προτείνει οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες της FXCM. Tο CME Group δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της FXCM. Tο CME Group δεν εγγυάται την ακρίβεια και / ή την πληρότητα των δεδομένων αγοράς που δανειοδοτούνται στην FXCM και δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλήψεις 'η διακοπές σε αυτά. Δεν υπάρχουν τρίτα μέρη ως δικαιούχοι για τις συμφωνίες ή τις διευθετήσεις μεταξύ του CME Group και της FXCM.  

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}