Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μετοχές ΗΠΑ (24ωρες)

Οι υποκείμενες Μετοχές για τις Μετοχές ΗΠΑ (24ωρες) διαπραγματεύονται είτε στο NASDAQ είτε στο NYSE. Μπορείτε να τις αναγνωρίσετε από την επέκταση .ext στο σύμβολο ticker τους.

Μετοχές ΗΠΑ έναντι Μετοχών ΗΠΑ (24ωρες)
Διαφορετικές ώρες συναλλαγών

 • Τα χρηματοοικονομικά μέσα με την επέκταση «.us» λειτουργούν μόνο εντός του κανονικού ωραρίου της αγοράς:
  • 09:30–16:00 ET
 • Τα χρηματοοικονομικά μέσα με την επέκταση «.ext» λειτουργούν σε όλες τις συνεδρίες:
  • Κανονικό ωράριο αγοράς: 09:30-16:00 ET
  • Εκτεταμένο ωράριο
   • Πριν το άνοιγμα της αγοράς: 04:00–09:30 ET
   • Μετά το κλείσιμο της αγοράς: 16:00–20:00 ET
   • Νυχτερινό ωράριο:20:00 – 04:00 ET (Επόμενη Hμέρα)

Όγκος, ρευστότητα και κίνδυνος
Λόγω του μικρότερου όγκου συναλλαγών από ό,τι στις κανονικές ώρες, υπάρχει περιορισμένη ρευστότητα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εκτεταμένου ωραρίου. Λόγω του χαμηλότερου όγκου συναλλαγών, δεν είναι ασυνήθιστο να προκύψουν υψηλότερη μεταβλητότητα, ευρύτερα spread ή δυσκολία στην εκτέλεση συναλλαγών. Σχεδόν όλες οι ανακοινώσεις ειδήσεων της εταιρείας πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου της αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων και ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του εκτεταμένου ωραρίου λειτουργίας, οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν πολύ γρήγορα προς τα πάνω ή προς τα κάτω και μπορεί να φτάσουν επίπεδα που δεν επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίας συναλλαγών.

Ώρες Συναλλαγών

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να δείτε τις ώρες συναλλαγών.

Παρακαλούμε σημειώστε, ωστόσο, ότι οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές με βάση την θερινή ώρα (Daylight Savings Time). Τυχόν ώρες αργίας θα αναρτώνται εδώ.

Spread

Οι Μετοχές ΗΠΑ (24ωρες) έχουν κυμαινόμενα spreads που διευρύνονται και μικραίνουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μέγιστο Μέγεθος Συμβολαίου

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για τις Μετοχές ΗΠΑ (24ωρες) είναι 5.000.

Αριθμός Συμβολαίων της FXCM που ισούται σε μία Μετοχή.

10 FXCM Συμβόλαια σε Μετοχών ΗΠΑ (24ωρες) ισοδυναμούν επί του παρόντος με 1 μετοχή.

Ελάχιστο Κόστος Pip (αξία)
Οι Μετοχές ΗΠΑ (24ωρες) έχουν ελάχιστη αξία 0,001 USD ανά pip (η αξία ανά pip μπορεί να είναι διαφορετική εάν ο λογαριασμός σας είναι σε διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία).

Η θέση του pip φαίνεται παρακάτω. Κάθε κίνηση της τιμής κατά 0,01 στις Μετοχές ΗΠΑ (24ωρες) είναι 1 pip.

Απαιτήσεις περιθωρίου
Οι μοχλεύσεις στις Μετοχές ΗΠΑ (24ωρες) ποικίλλουν ανά προϊόν, καθώς η αξία καθορίζεται από την FXCM με βάση τις συνθήκες της αγοράς. Η απαίτηση περιθωρίου (margin) ενημερώνεται καθημερινά μετά τις 5 μ.μ. ET ως ποσοστό (%) της τελευταίας τιμής πριν από τις 5 μ.μ. ET.
Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στη σελίδα πληροφοριών για το margin για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον στόχο για το ποσοστιαίο (%) margin ανά προϊόν.

Για παράδειγμα, εάν η μέση τιμή της μετοχής είναι 200,00 στις 5 μ.μ. ET, θα είχε ονομαστική αξία $20 ανά 1 FXCM συμβόλαιο (επειδή 1 FXCM Συμβόλαιο = 0,1 Μετοχές)
Εάν η Απαίτηση Περιθωρίου για αυτό το προϊόν είναι 10%, το margin θα ενημερωθεί σε $2 USD.
Ομοίως, εάν η Απαίτηση Περιθωρίου για αυτό το προϊόν είναι 50%, το margin θα ενημερωθεί σε $10 USD.

Έξοδα Χρηματοδότησης / Μερίσματα / Κρατήσεις
Οι μετοχές των ΗΠΑ (24ωρες) έχουν έξοδα χρηματοδότησης (Rollover).

Αναπροσαρμογές μερισμάτων πραγματοποιούνται την παραμονή της ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος (ex-dividend date) της υποκείμενης μετοχής. Η αναπροσαρμογή θα εμφανίζεται στην αναφορά σας. Οι θέσεις Αγοράς θα πιστώνονται και οι θέσεις Πώλησης θα χρεώνονται.

Σύμφωνα με το Τμήμα 871 του κώδικα φορολογίας των ΗΠΑ, ένας φόρος 30% εφαρμόζεται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων σε επενδυτές παραγώγων μετοχών ΗΠΑ. Σε συμφωνία με την υποχρέωση της FXCM υπό τον εν λόγω φορολογικό κανόνα των ΗΠΑ, 30% όλων των αναπροσαρμογών Μερισμάτων κρατούνται και μεταβιβάζονται από την FXCM στην φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (IRS).

Όταν ο λογαριασμός σας χρεώνεται, χρεώνεστε το πλήρες ποσό. Ωστόσο, η FXCM μεταφέρει στην συνέχεια το 30% αυτής της χρέωσης στο IRS.*

*Αυτή η φορολογική αντιμετώπιση εφαρμόζεται από προεπιλογή σε όλες τις θέσεις και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Rebates (επιστροφές) μπορεί να είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις συνθήκες ατομικής φορολόγησης και διαμονής, ή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αντίστοιχη δικαιοδοσία. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της FXCM εάν πιστεύετε ότι μπορεί να δικαιούστε rebate για επιπρόσθετες πληροφορίες που θα πρέπει να παράσχετε. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και η εξάρτηση από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ δεν είναι εναλλακτική σε νομικές συμβουλές από δικηγόρο ή άλλον πάροχο επαγγελματικών νομικών/λογιστικών υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται ως οικονομική ή επενδυτική συμβουλή και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Ζητήστε συμβουλή από έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Η FXCM δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Επίσης, δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών ή άλλου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτό το υλικό.

Άλλες πληροφορίες
Η FXCM προσφέρει Micro συμβόλαια για τις μετοχές, όπου το κόστος ανά pip της θέσης σας μπορεί να είναι μικρότερο από 0,01 CCY μονάδες του νομίσματος βάσης του λογαριασμού σας ή όχι πολλαπλάσιο των 0,01 μονάδων του νομίσματος βάσης του λογαριασμού.
Παρακαλούμε σημειώστε πως όλοι οι υπολογισμοί για τα Κέρδη ή τις Απώλειες υπολογίζονται και πιστώνονται/χρεώνονται σε δύο δεκαδικά και ως εκ τούτου μπορεί να απαιτούνται στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Διαγράμματα
Όλα τα ιστορικά διαγράμματα CFD Μετοχών/ETF πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικής φύσεως. Η FXCM αποθηκεύει δεδομένα Dealing για τις πιο ενεργές μετοχές και ως εκ τούτου είναι σε θέση να παρέχει διαγράμματα Προσφοράς/Ζήτησης στις πλατφόρμες. Για τα περισσότερα προϊόντα CFD Μετοχών/ETF ωστόσο, η FXCM χρησιμοποιεί δεδομένα συναλλαγών χρηματιστηρίου, που είναι οι τιμές στις οποίες ένας πωλητής και ένας αγοραστής συναντήθηκαν στο υποκείμενο χρηματιστήριο. Τα δεδομένα συναλλαγών χρηματιστηρίου έχουν πολλές διαφορές από τα δεδομένα Dealing και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση μη-βασισμένων στο χρηματιστήριο συναλλαγών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα παράθυρα τιμών της πλατφόρμας για τις τιμές Dealing σε πραγματικό χρόνο.

Περιορισμοί Συναλλαγών
Λόγω των συνθηκών της αγοράς, ορισμένα CFDs μετοχών ενδέχεται να έχουν περιορισμούς συναλλαγών που υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εταιρικές Πράξεις
Η αγορά θα είναι κλειστή κατά τη διάρκεια του εκτεταμένου ωραρίου συναλλαγών (μετά τις 4 μ.μ. EST) πριν από την Ημερομηνία Αποκοπής της εταιρικής πράξης, η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει:

 • Συγχώνευση και εξαγορά
 • Διάσπαση / Αντίστροφη διάσπαση μετοχών
 • Απόσχιση (Spin-off)
 • Έκδοση μπόνους
 • Μέρισμα σε μετρητά και μετοχές
 • Προσφορά δικαιωμάτων
 • Διαγραφή

Σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων όπως, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, διασπάσεις μετοχών, αντίστροφες διασπάσεις μετοχών, συγχωνεύσεις και spin-offs (αποσχίσεις), η FXCM θα αποφασίζει σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς την κατάλληλη αναπροσαρμογή, αν υπάρχει, που θα εφαρμοσθεί στην τρέχουσα αξία του συμβολαίου ή την ποσότητα του συμβολαίου οποιωνδήποτε ανοιχτών θέσεων προκειμένου να διατηρηθεί το οικονομικό ισοδύναμο της θέσης σας ή να αντανακλάται η επίδραση της πράξης στην σχετική υποκείμενη μετοχή.

Η FXCM έχει ως στόχο να ανοίγει και να κλείνει τις αγορές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αναγραφόμενες ώρες συναλλαγών, αλλά σε περίπτωση συγκεκριμένων εταιρικών πράξεων, η FXCM μπορεί να θέσει περιορισμούς συναλλαγών, να καθυστερήσει το άνοιγμα των αγορών ή να επισπεύσει το κλείσιμο των αγορών. Αναλόγως του τύπου της εταιρικής πράξης, όλες οι ανοιχτές θέσεις μπορεί δυνητικά να ρευστοποιηθούν και/ή εκκρεμείς εντολές εισόδου, stops και limits που σχετίζονται με το προϊόν μπορεί να ακυρωθούν. Στην περίπτωση αυτή, οι πελάτες θα πρέπει να εισέλθουν ξανά σε θέση εφόσον το επιθυμούν και/ή να εισάγουν νέα stops και limits.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες εταιρικές πράξεις και πώς αντιμετωπίζονται, επισκεφθείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις στο:

CFDs Μετοχών Εταιρικές Πράξεις

Παρακράτηση Επιστροφών

Σύμφωνα με το Τμήμα 871 του κώδικα φορολογίας των ΗΠΑ, ένας φόρος παρακράτησης εφαρμόζεται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων σε επενδυτές παραγώγων μετοχών ΗΠΑ.
Σε συμφωνία με την υποχρέωση της FXCM υπό τον εν λόγω φορολογικό κανόνα των ΗΠΑ, 30% όλων των πιστωθεισών αναπροσαρμογών Μερισμάτων σε μετοχές ΗΠΑ, ETFs ή Καλάθια Μετοχών κρατούνται και μεταβιβάζονται από την FXCM στην φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (IRS).
Αν καταβάλλετε φόρους σε μία δικαιοδοσία όπου υπάρχει κάποια φορολογική συνθήκη που σας επιτρέπει ένα χαμηλότερο ποσοστό παρακράτησης και πληροίτε τις προϋποθέσεις για το όφελος της συνθήκης, μπορείτε να υποβάλετε την φόρμα W-8BEN (ή άλλη W-8 φόρμα βάση του τύπου οντότητάς σας) και η FXCM θα παρέχει μία αναπροσαρμογή στον λογαριασμό σας με την μορφή μηνιαίας επιστροφής.

Πώς να υποβάλω τα έγγραφα;

 • Συνδεθείτε στο MYFXCM.
 • Επιλέξτε «Υποβολή Εγγράφων» από κατηγορία «Οι Πληροφορίες Μου».
 • Επιλέξτε «Άλλο» και παράσχετε λεπτομέρειες ότι «υποβάλλετε W-8 για μείωση των παρακρατήσεων».

Παρακαλούμε σημειώστε:

 1. Η FXCM θα επιβεβαιώσει μέσω email ότι η φόρμα σας έχει επεξεργαστεί.
 2. Οι επιστροφές (Rebates) για τον προηγούμενο μήνα θα πιστώνονται γενικά εντός 2 εβδομάδων από το τέλος του μήνα.
 3. Οι εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης πελατών της FXCM δεν είναι σε θέση να σας παράσχουν φορολογικές συμβουλές βάση των προσωπικών σας περιστάσεων ή της τοποθεσίας σας.
 4. Οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν έγκυρες για 3 χρόνια, εκτός εάν αλλάξουν οι φορολογικές σας συνθήκες ή κατοικίας σας, ωστόσο η επιλεξιμότητά σας ενδέχεται να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}