Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

UKOilSpot

Το UKOilSpot αντιπροσωπεύει την τρέχουσα spot τιμή του Brent Crude (σε αντίθεση με την τιμή των Futures).

Οι Spot τιμές πετρελαίου προέρχονται από τις τιμές διαφόρων συμβολαίων Futures. Η FXCM χρησιμοποιεί μία μέθοδο που λαμβάνει την spot τιμή βάσει των κινήσεων σε πραγματικό χρόνο των δύο επόμενων μηνών Futures.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Για να δείτε τις τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.fxcm.com/gr/margin-updates/

Ώρες Συναλλαγών

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τις ώρες συναλλαγών. Παρακαλούμε σημειώστε πως οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές, λόγω των αλλαγών ώρας (θερινή/χειμερινή) στις ΗΠΑ. Τυχόν ώρες αργίας θα αναρτώνται εδώ.

Στόχος Spread

To UKOilSpot έχει στόχο spread τα 4 pips/μονάδες

Μέγιστο Μέγεθος Συμβολαίου

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για τον UKOilSpot είναι 5.000.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Το UKOilSpot έχει ελάχιστη αξία 0.10$ ανά μονάδα (Η αξία ανά μονάδα μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο "Απλή Εμφάνιση Τιμών" στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία). Μπορείτε να δείτε στο διάγραμμα πως εντοπίζεται το pip/μονάδα. Κάθε μετακίνηση της τιμής κατά 0.01 στο UKOilSpot είναι 1 pip/μονάδα. Η τιμολόγηση της FXCM εμφανίζει δύο πρόσθετα δεκαδικά ψηφία – ιδανικά για scalpers σε ταχέως εξελισσόμενες αγορές.

Μέγεθος Συμβολαίων FXCM 
1 FXCM UKOilSpot συμβόλαιο ισοδυναμεί επί του παρόντος με 10 Βαρέλια Brent Crude.

Άλλες Πληροφορίες

Το UKOilSpot δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Το UKOilSpot έχει έξοδα χρηματοδότησης (Rollover).

Ο τύπος υπολογισμού της χρηματοδότησης για αυτό το προϊόν βασίζεται στις εναπομείνασες τιμές και ημέρες των υποκείμενων αγορών Futures που χρησιμοποιούνται για την λήψη της spot τιμής.
F = Τιμή Κλεισίματος του μακρινού Future (x10 για να ισοδυναμεί για το μέγεθος συμβολαίου της FXCM)  
B = Τιμή Κλεισίματος του κοντινού Future (x10 για να ισοδυναμεί για το μέγεθος συμβολαίου της FXCM)  
T = Ημέρες που απομένουν μέχρι το μακρινό Future.
M = Markup της FXCM
Θέσεις Αγοράς: [(F-B)/T] - M
Θέσεις Πώλησης: ([(F-B)/T] + M) x - 1
Το Τ μπορεί να αλλάζει από μήνα σε μήνα, αλλά παραμένει μία σταθερή αξία για όλη την περίοδο μέχρι την αλλαγή του υποκείμενου συμβολαίου Future.
Το Markup της FXCM είναι επί του παρόντος 10 cents, αλλά υπόκειται σε αλλαγές.
Το rollover είναι x3 τις Τετάρτες, για να ενσωματώσει την διατήρηση της θέσης το Σαββατοκύριακο.

Με το νέο Βελτιωμένο Μοντέλο Εκτέλεσης της FXCM, δεν υπάρχει ελάχιστη απόσταση stop.

 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}