Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

ETH/USD

Το Ether είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που χρησιμοποιείται από το Ethereum, ένα κατανεμημένο σύστημα υπολογιστών που τρέχει έξυπνα συμβόλαια.

To Ether είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την πληρωμή των συναλλαγών στην πλατφόρμα του Ethereum. To Ether δίνει στους συμμετέχοντες το κίνητρο για να συνεισφέρουν στους πόρους που χρησιμοποιούνται από την πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό δίκτυο. Επιπλέον, παρέχει στους προγραμματιστές το κίνητρο να γράψουν αποτελεσματικό κώδικα, καθώς τα μη-αποτελεσματικά προγράμματα λογισμικού είναι πιο ακριβά.

Ώρες Συναλλαγών

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τις ώρες συναλλαγών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές, λόγω των αλλαγών ώρας (θερινή/χειμερινήή) στις ΗΠΑ. Τυχόν ώρες αργίας θα τις βρείτε εδώ.

Spread

Το ETH/USD έχει κυμαινόμενα spreads που θα διευρύνονται ή θα μικραίνουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για τον ETH/USD είναι 1000.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Το ETH/USD έχει ελάχιστη αξία 0.01 USD ανά μονάδα (Η αξία ανά μονάδα μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία).

Μπορείτε να δείτε παρακάτω πως εντοπίζεται το pip/ μονάδα. Κάθε μετακίνηση της τιμής κατά 1.00 στο ETH/USD είναι 1 pip/μονάδα.

Αριθμός Συμβολαίων της FXCM που Ισούται με 1 Future

10 FXCM ETH/USD συμβόλαια είναι ισοδύναμα με ένα Ether.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου για το ETH/USD ανανεώνονται λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών (Κυριακή 18:00 Νέας Υόρκης) και συνέχεια ανανεώνονται μεταξύ 17:00 και 18:00 Νέας Υόρκης.

Η τρέχουσα μόχλευση του ETH/USD είναι 2:1 και η νέα απαίτηση περιθωρίου θα είναι ισοδύναμη με το μισό της ονομαστικής αξίας ενός συμβολαίου στις 5μμ Νέας Υόρκης.

Για παράδειγμα, αν η τιμή του ETH/USD είναι 220.00 μεταξύ 17:00 και 18:00 Νέας Υόρκης, η Απαίτηση Περιθωρίου (ΕΑΚ) για ένα συμβόλαιο θα ανανεωθεί σε $11.00.

Το ETH/USD είναι ένα ευμετάβλητο προϊόν και σε περίπτωση σημαντικής ενδοημερήσιας κίνησης της αγοράς, οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να ανανεωθούν εντός της ημέρας.

Έξοδα Χρηματοδότησης (Rollover)

To ETH/USD έχει έξοδα χρηματοδότησης για διατήρηση της θέσης μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (overnight), τα οποία εμφανίζονται ως Rollover την πλατφόρμα Trading Station.

Το τρέχον overnight επιτόκιο χρηματοδότησης είναι 0% (ετησίως) για θέσεις πώλησης και -25% (ετησίως) για θέσεις αγοράς και είναι τριπλό (3x) τις Παρασκευές.

Περιορισμοί Συναλλαγών

Οι FXCM επιτρέπει θέσεις αγοράς και πώλησης σε όλα μας τα προϊόντα. Παρόλα αυτά λόγω της υψηλής μεταβλητότητας και της χαμηλής ρευστότητας κατά τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, ενδέχεται να υπάρξουν περιστάσεις κατά τις οποίες δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στο Ether (ETH/USD). Σε οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία στο Ether (ETH/USD) εφαρμόζονται περιορισμοί συναλλαγών, οποιεσδήποτε εντολές market ή ενεργοποιημένες εκκρεμείς εντολές εισόδου θα απορρίπτονται και θα διαγράφονται. Θα εμφανίζονται στην οθόνη σας μηνύματα που θα σας ενημερώνουν για τον λόγο της απόρριψης.

Τυχόν περιορισμοί είναι προσωρινοί και θα επηρεάσουν μόνο τη δυνατότητα να εισέλθετε σε συναλλαγές.

Θα έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε τυχόν ανοιχτές θέσεις.

Άλλες πληροφορίες

To Ether (ETH/USD) δεν έχει ελάχιστη απόσταση stop

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}