Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του FXCM λογαριασμού σας με την Trading View: Για ορισμένους νέους λογαριασμούς το REST API δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας μέσω…