Παρακαλούμε παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για το πώς να συνδέσετε τον FXCM λογαριασμό σας με την Trading View https://www.youtube.com/watch?v=8BMrYOjFBaE&feature=youtu.be