Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να συνδέσω τον FXCM λογαριασμό μου με την TradingView

Παρακαλούμε παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για το πώς να συνδέσετε τον FXCM λογαριασμό σας με την Trading View https://www.youtube.com/watch?v=8BMrYOjFBaE&feature=youtu.be

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}