Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να συνδέσω τον FXCM λογαριασμό μου με την TradingView

Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του FXCM λογαριασμού σας με την Trading View:

Για ορισμένους νέους λογαριασμούς το REST API δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας μέσω Chat για να ενεργοποιήσετε το API.


${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}