Το καλάθι USEquities είναι ένα μοναδικό προϊόν που συνδυάζει τoυς US30, SPX500, NAS100 και US2000 σε ένα προϊόν που είναι σχεδιασμένο να αντανακλά την μεταβολή στην αξία ολόκληρης της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Ο Δείκτης ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου 2019,…