Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

CFDs Μετοχών

Σελίδα 2 από 2

Το προϊόν θα τεθεί σε «κλείσιμο μόνο» λίγο πριν την ημερομηνία της εταιρικής πράξης. Οι πελάτες μπορούν να διαχειριστούν τις υπάρχουσες ανοικτές θέσεις τους, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν νέα έκθεση. Όλες οι θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές θα ρευστοποιηθούν/αφαιρεθούν…

Οι υποκείμενες Μετοχές για τα CFDs Μετοχών ΗΒ διαπραγματεύονται στο LSE. Μπορούν να αναγνωριστούν από την ένδειξη .UK στο τέλος του συμβόλου. Σημειώστε πως οι Μετοχές ΗΒ αναφέρονται σε Πένες. Ώρες Συναλλαγών Για τις ώρες συναλλαγών παρακαλούμε πατήστε εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε…

Οι υποκείμενες μετοχές της ΕΕ είναι εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η επέκταση στο τέλος του συμβόλου προσδιορίζει τη χώρα. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει περισσότερες πληροφορίες. Ώρες Συναλλαγών Για τις ώρες συναλλαγών παρακαλούμε πατήστε εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται σε…

Οι υποκείμενες Μετοχές για τα CFDs Μετοχών ΗΠΑ διαπραγματεύονται είτε στο NASDAQ είτε στο NYSE. Μπορούν να αναγνωριστούν από την ένδειξη .US στο τέλος του συμβόλου. Ώρες Συναλλαγών Για τις ώρες συναλλαγών παρακαλούμε πατήστε εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται…