Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

CFDs Μετοχών

Σελίδα 2 από 2

Οι υποκείμενες μετοχές της ΕΕ είναι εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η επέκταση στο τέλος του συμβόλου προσδιορίζει τη χώρα. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει περισσότερες πληροφορίες. Ώρες Συναλλαγών Για τις ώρες συναλλαγών παρακαλούμε πατήστε εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται σε…

Οι υποκείμενες Μετοχές για τα CFDs Μετοχών ΗΠΑ διαπραγματεύονται είτε στο NASDAQ είτε στο NYSE. Μπορούν να αναγνωριστούν από την ένδειξη .US στο τέλος του συμβόλου. Ώρες Συναλλαγών Για τις ώρες συναλλαγών παρακαλούμε πατήστε εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται…