Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

CFDs Μετοχών Εταιρικές Πράξεις

Μία εταιρική πράξη είναι κάτι που θα επιφέρει αλλαγές σε μία μετοχή, όπως – χωρίς να περιορίζεται σε αυτές -  έκδοση δικαιωμάτων, αποσχίσεις, συγχωνεύσεις και διασπάσεις μετοχών. Αν υπάρχει εταιρική πράξη σε κάποια μετοχή και η μετοχή αυτή είναι το…

Όλες οι θέσεις θα κλείσουν στην τιμή του κλεισίματος της ημέρας. Οποιοδήποτε κυμαινόμενο κέρδος ή απώλεια θα υλοποιηθεί. Οι θέσεις στην συνέχεια ανοίγουν εκ νέου αυτόματα σε αναπροσαρμοσμένη τιμή ανοίγματος και αναπροσαρμοσμένο μέγεθος θέσης, για να διατηρήσουν την ίδια ονομαστική…

Όλες οι θέσεις θα κλείσουν στην τιμή του κλεισίματος της ημέρας. Οποιοδήποτε κυμαινόμενο κέρδος ή απώλεια θα υλοποιηθεί. Οι θέσεις στην συνέχεια ανοίγουν εκ νέου αυτόματα σε αναπροσαρμοσμένη τιμή ανοίγματος και αναπροσαρμοσμένο μέγεθος θέσης, για να διατηρήσουν την ίδια ονομαστική…

Παρακαλούμε σημειώστε πως πέραν της τυπικής διαγραφής από το χρηματιστήριο, η ακόλουθη μεταχείριση εφαρμόζεται και για διαγραφή μίας μετοχής ως αποτέλεσμα κάποιας εξαγοράς ή συγχώνευσης.   Το προϊόν θα τεθεί σε «κλείσιμο μόνο» λίγο πριν την ημερομηνία της εταιρικής πράξης.…

Τα Καλάθια Μετοχών ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρμογή όταν κάποιο από τα συστατικά τους έχει εταιρικές πράξεις όπως - χωρίς να περιορίζονται σε αυτές - διαγραφές, διασπάσεις και  αποσχίσεις. Επιπροσθέτως, λόγω εσωτερικής ρευστότητας ή τιμολόγησης ή αν κάποιο συστατικό έχει πέσει…

Η FXCM μεταχειρίζεται τα Μερίσματα σε Μετοχές  παρόμοια με τα Χρηματικά Μερίσματα. Δεν προστίθενται θέσεις στον λογαριασμό σας, αλλά παρόλα αυτά ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί την αξία της μετοχής που οφείλεται για να αντισταθμίσει την προσδοκώμενη…

Προκειμένου να υποστηριχθεί η αλλαγή του ticker, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύμβολο και οι ανοικτές θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές θα μεταφερθούν. Η αλλαγή δεν συμβαίνει ακριβώς την ίδια στιγμή που γίνεται η αλλαγή στο υποκείμενο ticker, αλλά κατά την…

Το προϊόν θα τεθεί σε «κλείσιμο μόνο» λίγο πριν την ημερομηνία της εταιρικής πράξης. Οι πελάτες μπορούν να διαχειριστούν τις υπάρχουσες ανοικτές θέσεις τους, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν νέα έκθεση. Όλες οι θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές θα ρευστοποιηθούν/αφαιρεθούν…