Το υποκείμενο προϊόν του BUND, είναι το χαρτοφυλάκιο του Δείκτη Euro-Bund Futures, το όποιο διατηρεί το συμβόλαιο πιο κοντινής ωρίμανσης του Euro-Bund Futures και αποτελείται από κρατικά Γερμανικά ομόλογα. Απαιτήσεις Περιθωρίου Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου μπορεί να διαφέρουν βάσει του επιπέδου…