Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

FX TRADING

Ναι. Επιπροσθέτως της πολιτικής που ακολουθεί η εταιρία μας για τη διαφάνεια και την εκ των προτέρων ενημέρωση για τα ποσά της μετακύλησης (rollover), λόγω του μέσου πλασματικού μέσου όγκου συναλλαγών της FXCM προς τους παρόχους ρευστότητας που συνεργάζεται, η…

Δείτε παρακάτω τις Απαιτήσεις Περιθωρίου της FXCM: Απαιτήσεις Περιθωρίου σε CDF (Περιλαμβάνει Χρηματιστηριακούς Δείκτες, Εμπορεύματα και Ομόλογα) Οι τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου παρουσιάζονται στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της Trading Station ανά προϊόν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις περιθωρίου…

Με μόχλευση 20:1 μία κίνηση της αγοράς κατά 1% θα αυξήσει ή θα μειώσει το υπόλοιπο του λογαριασμού σας περίπου κατά 20%. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον απλό υπολογισμό για να καθορίσετε το επίπεδο ρίσκου. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος…

Η μετακύληση ή rollover είναι το επιτόκιο που θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας αν αφήσετε μια θέση μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (overnight). Κάθε νόμισμα έχει το δικό του επιτόκιο και επειδή στο FOREX το trading…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}