Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπάρχουν ημερομηνίες λήξης στα CFDs;

Τα CFDs των Προϊόντων Ενέργειας τα οποία περιλαμβάνουν το UK Oil, το US Oil και το NGAS και τα CFDs κρυπτονομισμάτων έχουν μηνιαία λήξη. Τα Ομόλογα CFDs όπως το Bund, έχουν τριμηνιαία λήξη. Το Copper είναι το μόνο από τα μέταλλα που έχει ημερομηνία λήξης κάθε δεύτερο μήνα. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα CFDs δεν έχουν ημερομηνία λήξης, όπως συμβαίνει και στο Forex με την FXCM. Όπως και στο Forex, δεν χρειάζεται ο επενδυτής να κάνει rollover τις θέσεις του χειροκίνητα. Η FXCM θα κάνει το rollover για αυτόν ως διευκόλυνση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι τιμές στα CFDs μπορεί να επηρεαστούν κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται το rollover στα futures, επειδή η αγορά τείνει να έχει περισσότερες διακυμάνσεις τη στιγμή του rollover για το υποκείμενο προϊόν.

 

Όποιος επενδυτής έχει ανοιχτή θέση σε κάποιο από τα προαναφερθέντα προϊόντα την ημέρα που λήγουν, θα διαπιστώσει ότι όλες οι ανοικτές θέσεις του θα κλείσουν αυτόματα και όλα τα κέρδη ή οι απώλειες θα πιστωθούν ή χρεωθούν αντίστοιχα στο λογαριασμό του. Νέες θέσεις μπορούν να ανοιχθούν όταν οι συναλλαγές επανέλθουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήξης καθώς και για πλήρες ημερολόγιο με τις αντίστοιχες ημερομηνίες, συμβουλευτείτε τον Οδηγό για τα CFDs.

 

Πίνακας με τις Ημερομηνίες Λήξης:

 

Πίνακας με τις Ημερομηνίες Λήξης

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}