Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπάρχει κάποιο μέγιστο μέγεθος εντολής ανά συναλλαγή;

Η FXCM δεν έχει όρια στο μέγιστο μέγεθος εντολών, αλλά υπάρχει ένα μέγιστο όριο ανά θέση. Η Trading Station επιτρέπει μεγέθη συναλλαγών έως 50 εκατομμύρια ανά συναλλαγή. Ο trader έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλαπλές συναλλαγές των 50 εκατομμυρίων. Για τα προϊόντα CFDs, παρακαλούμε ανατρέξτε στον Οδηγό CFDs για τα μέγιστα όρια εντολής.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}