Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπάρχει κάποιος κρατικός ελεγκτής για τα CFDs;

 Ναι. Τα CFDs ελέγχονται στις περισσότερες χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμα για trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}