Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η εντολή Stop Entry και πώς την τοποθετώ;

Μία εντολή Stop Entry είναι μία εντολή για αγορά (long) σε υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα τιμή της αγοράς ή για πώληση (short) σε μία τιμή χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Για να τοποθετήσετε μία εντολή Stop Entry στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε δεξί κλικ στο επιθυμητό σύμβολο και επιλέξτε "Δημιουργία Εντολής Εισόδου".
  2. Επιλέξτε εάν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε από το μενού.
  3. Κάντε κλικ στο "OK".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}