Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η εντολή Stop και πώς την τοποθετώ;

Η στρατηγική σας μπορεί να απαιτεί να διακόψετε τις απώλειες σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι εντολές stop εκτελούνται όμοια με τις εντολές Stop Entry, αλλά εξέρχεστε από την αγορά αντί να εισέρθετε. Οι εντολές stop εγγυώνται την εκτέλεση, αλλά όχι μία συγκεκριμένη τιμή εκτέλεσης.

Για να τοποθετήσετε μία εντολή stop στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από το παράθυρο της "Εμφάνισης Τιμών", κάντε αριστερό κλικ στην τιμή "Πώλησης" ή "Αγοράς" για το σύμβολο που θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές.
  2. Το παράθυρο "Δημιουργία Εντολής Market" θα εμφανιστεί με λεπτομέρειες για την εκκρεμή εντολή market.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Πρόσθετα".
  4. Τσεκάρετε την επιλογή Stop και εισάγετε μία Τιμή.
  5. Κάντε κλικ στο "OK".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}