Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η εντολή Open Range και πώς την τοποθετώ;

Η συγκεκριμένη εντολή λειτουργεί όπως μία εντολή Ανοίγματος at Market με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στους traders να ορίσουν ένα "αποδεκτό" εύρος εντός του οποίου θα επιθυμούσαν να εκτελεστεί το άνοιγμα της θέσης. Οι εντολές Open Range είναι ιδανικές για τον περιορισμό του αρνητικού slippage.

Για να τοποθετήσετε μία εντολή Open Range στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από το παράθυρο της "Εμφάνισης Τιμών", κάντε αριστερό κλικ στην τιμή "Πώλησης" ή "Αγοράς" για το σύμβολο που θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές.
  2. Το παράθυρο "Δημιουργία Εντολής Market" θα εμφανιστεί με λεπτομέρειες για την εκκρεμή εντολή market.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Πρόσθετα".
  4. Επιλέξτε ως Τύπο Εντολής το "Market Range".
  5. Εισάγετε το επιθυμητό εύρος με τιμή μεγαλύτερη από 0.
  6. Στην επιλογή "Χρονικό Πλαίσιο" επιλέξτε είτε IOC είτε FOK.
  7. Κάντε κλικ στο "OK".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}