Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η εντολή Limit και πώς την τοποθετώ;

Η στρατηγική σας ενδέχεται να απαιτεί να ρευστοποιήσετε τα κέρδη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι εντολές limit εκτελούνται όμοια με τις εντολές Limit Entry, αλλά εξέρχεστε από την αγορά αντί να εισέρθετε. Οι εντολές limit εγγυώνται την προκαθορισμένη τιμή (ή καλύτερη), αλλά όχι την εκτέλεση.

Για να τοποθετήσετε μία εντολή limit στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από το παράθυρο της "Εμφάνισης Τιμών", κάντε αριστερό κλικ στην τιμή "Πώλησης" ή "Αγοράς" για το σύμβολο που θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές.
  2. Το παράθυρο "Δημιουργία Εντολής Market" θα εμφανιστεί με λεπτομέρειες για την εκκρεμή εντολή market.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Πρόσθετα"
  4. Τσεκάρετε την επιλογή Limit και εισάγετε μία Τιμή.
  5. Κάντε κλικ στο "OK". 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}