Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η εντολή Close Range και πώς την τοποθετώ;

Μία εντολή Close Range λειτουργεί όπως μία εντολή Κλεισίματος at Market με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στους traders να ορίσουν ένα "αποδεκτό" εύρος εντός του οποίου θα επιθυμούσαν να εκτελεστεί το κλείσιμο της θέσης. Οι εντολές Close Range είναι ιδανικές για τον περιορισμό του αρνητικού slippage.

Για να τοποθετήσετε μία εντολή Close Range στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από την καρτέλα "Σύνοψη" κάντε δεξί κλικ στο σύμβολο του οποίου τη θέση επιθυμείτε να κλείσετε.
  2. Επιλέξτε Κλείσιμο Θέσης.
  3. Στο μενού Κλεισίματος Θέσης επιλέξτε ως Τύπο Εντολής το "Market Range".
  4. Εισάγετε το επιθυμητό εύρος με τιμή μεγαλύτερη από 0.
  5. Στην επιλογή "Χρονικό Πλαίσιο" επιλέξτε είτε IOC είτε FOK.
  6. Κάντε κλικ στο "OK".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}