Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η εντολή Κλεισίματος at Market και πώς την τοποθετώ;

Μία εντολή κλεισίματος at market είναι μία εντολής που τοποθετείται για να κλείσουμε μία ανοιχτή θέση στην τρέχουσα τιμής της αγοράς.

Για να τοποθετήσετε μία εντολή κλεισίματος at market στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από την καρτέλα "Σύνοψη" κάντε δεξί κλικ στο σύμβολο του οποίου τη θέση επιθυμείτε να κλείσετε και επιλέξτε "Κλείσιμο Θέσης"
  2. Το μενού του Κλεισίματος Θέσης θα σας εμφανίσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
  3. Κάντε κλικ στο "OK".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}