Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η εντολή Ανοίγματος Market και πως την τοποθετώ;

Πρόκειται για μια εντολή που τοποθετείται για την είσοδο σε συναλλαγή στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Για να τοποθετήσετε μία εντολή ανοίγματος at market στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από το παράθυρο τιμών, κάντε αριστερό κλικ στην τιμή Αγοράς ή Πώλησης του συμβόλου στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγή.
  2. Το παράθυρο "Δημιουργία Εντολής Market"θα εμφανιστεί με τις λεπτομέρειες της εντολής market.
  3. Κάντε κλικ στο "OK".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}