Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς τοποθετώ εντολές stop ή limit στην Trading Station;

Οι εντολές stop και limit τοποθετούνται από το παράθυρο "Ανοιχτές Θέσεις" με βάση το καθαρό (συνολικό) ποσό θέσεων ανά σύμβολο.

Για να τοποθετήσετε μία εντολή stop ή limit:

  1. Από το παράθυρο " Ανοιχτές Θέσεις ", κάντε δεξί κλικ στις θέσεις για το σύμβολο και επιλέξτε "Stop/Limit".
  2. Θα εμφανιστεί το παράθυρο "Stop/Limit". Ενημερώστε όλα τα πεδία που σχετίζονται με τις εντολές stop και limit περιλαμβανομένων των τιμών του stop ή/και του limit.
  3. Κάντε κλικ στο "OK" για να υποβάλλετε την εντολή που είναι σε εκκρεμότητα ώστε να εκτελεστεί μόλις επιτευχθούν οι τιμές του stop ή του limit.
  4. Μόλις υποβληθούν, οι εντολές θα εμφανιστούν στις στήλες stop ή/και limit έως ότου κλείσουν οι θέσεις.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}