Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη τιμή;

Λαμβάνοντας τιμές από πολλαπλούς παρόχους ρευστότητας, η FXCM είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές και τα χαμηλότερα spreads.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}