Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να καταθέσω χρήματα στον λογαριασμό μου;

Παρακαλούμε συνδεθείτε στο MYFXCM με τα στοιχεία σύνδεσης του live λογαριασμού σας και επιλέξτε Κεφάλαια – Κατάθεση Κεφαλαίων.

Οι διαθέσιμοι τρόποι κατάθεσης και τα χρονικά διαστήματα κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα:

Περίπου μία εργάσιμη ημέρα. Συχνά απαιτείται ακόμη λιγότερος χρόνος για να πιστωθεί το ποσό στον trading λογαριασμό σας.

Τραπεζικό Έμβασμα:

Περίπου μία με πέντε εργάσιμες μέρες για εμβάσματα εξωτερικού. Συχνά απαιτείται ακόμη λιγότερος χρόνος για να παραληφθεί και να πιστωθεί το ποσό στον trading λογαριασμό σας. 

Οι καταθέσεις μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας τυπικά είναι ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος κατάθεσης χρημάτων online. Εάν η κατάθεσή σας ξεπερνά τις 30.000$ ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα, ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος κατάθεσης είναι μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης μέσω του συστήματος μας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα είναι 50€. Το μέγιστο ποσό κατάθεσης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είναι 30.000 ανά συναλλαγή ή 30.000$ ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα, ανά ημερολογιακό μήνα.

Δεν υπάρχουν χρεώσεις διαχείρισης από την FXCM για την κατάθεση χρημάτων. Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας σχετικά με τυχόν χρεώσεις που χρεώνουν οι ίδιες ή τυχόν ενδιάμεσες τράπεζες.

 

Κατάσταση Κατάθεσης:

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της κατάθεσής σας online στην Αναφορά Λογαριασμού σας, μέσω του MYFXCM. Μόλις διεκπεραιωθεί η κατάθεσή σας, θα δείτε τα στοιχεία της κατάθεσης στην ενότητα «Κίνηση Λογαριασμού» της Αναφοράς.

Επίσης, μόλις πιστωθεί μία κατάθεση στον λογαριασμό σας, θα λάβετε email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχουμε στο αρχείο μας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}