Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να δω και/ή να ενημερώσω τις οικονομικές πληροφορίες;

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οι οικονομικές πληροφορίες που παρείχατε στην FXCM είναι ακριβείς και ενημερωμένες από την επιλογή «Προφίλ» μέσω του www.myfxcm.com.Εάν χρειάζεται να ενημερώσετε τις οικονομικές σας πληροφορίες παρακαλούμε σημειώστε ότι αποτιμώνται σε διαφορετικά νομίσματα αναλόγως σε ποια οντότητα της FXCM ανήκει ο trading λογαριασμός σας.

•    Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") – GBP (₤)•    FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") – AUD ($)•    FXCM Markets Limited ("FXCM Markets") – USD ($)•    FXCM Bullion Limited ("FXCM Bullion") – USD ($)•    FXCM South Africa (PTY) Ltd. ("FXCM ZA") – USD ($) 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}